Seminarai mokytojams

Esame akredituota institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą. Seminarų pobūdis ir temos atliepia laikmečio iššūkius ir aktualijas. Mokymų forma, trukmė ir turinys modeliuojamas  atsižvelgiant į  pedagogų profesinio tobulinimo(si) poreikį, nacionalinius prioritetus, mokslo bei pažangiausios praktikos tendencijas.

Šiuo metu nėra paskelbtų seminarų.