Kritinis mąstymas – mokyklos neformaliojo ugdymo veiklose

Trukmė: 80 akad. val. (32 akad. val. seminaras, 48 akad. val. savarankiškas darbas).
Dalyviai: neformaliojo ugdymo specialistai, klasės auklėtojai, dalykų mokytojai, organizuojantys neformaliojo ugdymo veiklas mokykloje, ugdymo įstaigų pavaduotojai neformaliajam ugdymui.

Aktualumas

Neformaliojo ugdymo organizavimas, popamokinės veiklos plėtojimas turi didelę reikšmę ne tik mokinių interesų ir poreikių patenkinimui, bet ir jų socializacijai, taip pat yra viena iš galimybių sprendžiant nusikalstamumo mažinimo problemą. Nors neformalusis ugdymas yra pripažinta švietimo sritis, skatinanti aktyvų pilietiškumą ir asmenybės tobulėjimą, mokymosi motyvaciją, tačiau mokslinių tyrimų duomenimis, Lietuvoje trūksta sisteminio požiūrio į neformalųjį ugdymą. Neformaliojo ugdymo vykdytojai taip pat stokoja metodinės ir mokomosios medžiagos, neturi pakankamai informacijos, žinių ir įgūdžių, o mokinių dalyvavimas neformaliojo ugdymo veiklose yra nepakankamai aktyvus, netolygus lyginant įvairaus amžiaus grupes, trūksta veiklų ir metodų įvairovės, pilietinės nuostatos yra daugiau deklaratyvios nei realiai suvoktos ir įgyvendintos.

Šiuolaikinių didaktikų centro tyrimai „Kritinio mąstymo ugdymo nuostatų diegimas bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose“ (1999, 2009), atskleidė, kad nuosekliai taikoma moksliškai pagrįsta ir praktiškai išbandyta tarptautinė „Kritinio mąstymo ugdymo skaitant ir rašant“ metodika gali esmingai keisti mokytojų požiūrį į mokymą, o mokinių – į mokymąsi ir tikėtis geresnių rezultatų.

Programa „Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui“, pagrįsta unikalia mokymo ir mokymosi sistema, taikoma daugiau nei 30 šalių, kaip sėkminga formaliojo ugdymo praktika, siūlo kritinio mąstymo ugdymo technologiją taikyti neformaliajame švietime ir siekia prisidėti prie Neformaliojo ugdymo koncepcijos uždavinio 15.3. “ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje“.

Tikslas

Tobulinti ir plėtoti neformaliojo ugdymo specialistų, užklasinės veiklos organizatorių ir klasės auklėtojų kompetenciją taikyti kritinio mąstymo ugdymo metodiką.

Uždaviniai

1. Supažindinti su metodais ir strategijomis, skatinančiomis kritinį mąstymą, mokymąsi bendradarbiaujant ir aktyvų dalyvavimą.
2. Praktiškai išmėginant mokymosi bendradarbiaujant, kritinį mąstymą ugdančius metodus, plėtoti programos dalyvių pedagoginę kompetenciją, skatinti juos ugdymo procese naudoti inovatyvius metodus.
3. Taikant mokymosi bendradarbiaujant metodus ir strategijas, ugdyti gebėjimus ir kompetencijas dirbti bendradarbiaujant ir veiksmingai komunikuojant.
4. Skatinti analizuoti ir vertinti savo ugdomąją veiklą neformaliojo ugdymo procesą.

Turinys

1. Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika.
2. Kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą skatinančios strategijos.
3. Praktinė veikla taikant kritinio mąstymo ugdymo schemą ir metodus neformalioje veikloje. Patirties analizė ir aptarimas.
4. Aplinkos, skatinančios kritinio mąstymo ugdymą, kūrimas ir veiklos planavimas.
5. Veiklos platesnėje bendruomenėje organizavimas.
6. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas.
7. Praktinė veikla planuojant kritinį mąstymą skatinančias neformaliojo ugdymo veiklas metodus įvairiose bendruomenėse ir su tėvais. Patirties analizė ir aptarimas.

Numatomas rezultatas

Dalyviai gebės modeliuoti kritinio mąstymo ugdymo tikslą, rezultatus, pasirinkti veiklos modelius, planuoti veiklą ir ją įgyvendinti; pasirinkti veiksmingiausius kritinio mąstymo ugdymo metodus ir taikyti neformaliojo ugdymo veiklose; taikyti mokymosi bendradarbiaujant strategijas, ugdomojo vertinimo būdus; pasirinkti ir efektyviai taikyti veiklos ir vertinimo ir įsivertinimo strategijas; kurti inovacijoms palankią ugdymo aplinką; panaudoti vertinimo duomenis planuojant tolesnę veiklą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close