MOKYKLOS NELANKYMO IR „IŠKRITIMO“ IŠ BENDROJO UGDYMO SISTEMOS PRIEŽASČIŲ TYRIMAS

Įgyvendinant projektą „A.C.C.E.S.S. Tarpsektorinis bendradarbiavimas socialinei integracijai ir mokymosi sėkmei“, 2019 m. sausio-gegužės mėn. projekto partnerių šalyse – Italijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Lietuvoje – atliekamas tyrimas, kurio metu analizuojamas sąryšis tarp mokyklos aplinkos, kultūros, mokymo ir mokymosi strategijų bei metodų ir ankstyvojo „iškritimo“ iš bendrojo ugdymo sistemos. Iki vasario 22 d. atliekama mokinių ir mokytojų apklausa, o duomenis, gautus iš kiekybinės analizės pagilins kokybinis tyrimas – interviu su vaikais bei focus grupės su mokytojais.

Anketa mokytojams (progimnazijos VIII kl. ir gimnazijos I-II kl. mokytojams)

Anketa mokiniams (progimnazijos VIII kl. ir gimnazijos I-II kl. mokiniams, bei 18-24 m. jaunuoliams, nebaigusiems mokyklos)