Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: mokomoji medžiaga neformaliojo ugdymo specialistams ir klasės auklėtojams