Jaunimas už skaidrumą

Jaunimas už skaidrumą

Jaunimas už skaidrumą

Varšuva: Orthdruk sp. Z o.o., 2007

Jaunimas už skaidrumą, Varšuva, Orthdruk, 2007

Jaunimas už skaidrumą

Šiame leidinyje aprašytas tarptautinis Lenkijos-Lietuvos 2006 m. projektas “Jaunimas už skaidrumą”. Apibūdinta projekto eiga kiekvienoje savivaldybėje, komandų formavimas, mokyklų ir vietos valdžios bendradarbiavimas, vizitai į viešąsias institucijas, jaunimo projektai, projekto rezultatų pristatymas vietos bendruomenei.
Turinys, pratarmė