DISKUSIJA „KRITINIS MĄSTYMAS AUKŠTAJAME MOKSLE: STUDIJŲ IR DARBO RINKOS PERSPEKTYVA“.

DISKUSIJA „KRITINIS MĄSTYMAS AUKŠTAJAME MOKSLE: STUDIJŲ IR DARBO RINKOS PERSPEKTYVA“.

2019 m. gegužės 15 d. Šiuolaikinių didaktikų centras drauge su Edukologijos ir Socialinio darbo Institutu (MRU) organizavo Erasmus+ projekto „Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui“ rezultatų pristatymą akademinei bendruomenei ir darbdaviams, atstovaujantiems įvairias privataus, nevyriausybinio ir valstybinio sektoriaus institucijas. Pristatymo metu dalytasi įžvalgomis apie atliktus tyrimus, atnaujintas studijų programas, diskutuota apie darbdavių poreikį kritiškai mąstantiems darbuotojams įvairiose darbinio pasaulio srityse. Renginio pabaigoje buvo pristatytas „Kritinio mąstymo ugdymo manifestas“. Jį parengė tarptautinio projekto konsorciumas ir pasiūlė pasirašyti visiems, norintiems ir įsipareigojantiems ugdyti kritinį mąstymą pačiu geriausiai įmanomu būdu savo profesinėje praktikoje. Pasirašiusieji Manifestą pripažįsta, kad kritinis mąstymas yra labai svarbi asmens kompetencija, reikalinga visuomenei. Todėl, kiekvienas dirbantis aukštojo mokslo srityje, gali reikšmingai prisidėti prie šios kompetencijos ugdymo ir puoselėjimo. Aukštųjų mokyklų vadovai galėtų kritinio mąstymo ugdymą įtraukti į organizacijos misiją. Kritinis mąstymas turėtų aiškiai atsispindėti ir studijų programų aprašuose, o jo realizavimas konkrečiame studijų dalyke, paskaitose ir seminaruose. Pasirašiusieji Manifestą įsipareigoja savo pavyzdžiu rodyti, kaip ugdyti kritinį mąstymą, kaip kurti jam palankią aplinką, palaikyti besimokančiuosius.