Antikorupcinio švietimo programos

Integruota antikorupcinio ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai

Programa parengta įgyvendinant projektus „Švietimas prieš korupciją” (2002–2003 m.) bei „Antikorupcinio ugdymo programų tobulinimas ir sklaida” (2004 m.). Ji atsirado kaip dalis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos, įgyvendintos 2002–2006 m. Programa padės mokytojams, norintiems vykdyti švietėjišką korupcijos prevencijos veiklą, įgyti daugiau žinių apie korupcijos sąvoką, galimybes integruoti antikorupcinį ugdymą į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą, paskatins aktyviau domėtis visuomeniniu šalies gyvenimu ir aktyviai bei argumentuotai reikšti savo pilietinę poziciją mums visiems svarbiais klausimais. Praktiniai pamokų bei užklasinių renginių pavyzdžiai padės geriau suvokti antikorupcinio ugdymo turinį, metodų panaudojimo galimybes.

Kvalifikacijos tobulinimo programa pedagogams „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“

Programa skirta bendrojo lavinimo mokytojams dalykininkams, siekiant suteikti jiems informacijos apie korupcijos reiškinį, antikorupcinį ugdymą, bei paskatinti juos taikyti antikorupcinio ugdymo elementus savo pamokose bei popamokinėje veikloje, tuo prisidedant prie pilietinio jaunimo ugdymo.

Antikorupcinio ugdymo programos aukštosioms mokykloms

Programa parengta įgyvendinant projektą „Korupcijos prevencija šviečiant, informuojant ir sąmoninant visuomenę: I komponentas – Aukštųjų mokyklų antikorupcinių studijų programų parengimas“ (2003–2004 m.). Pateiktos dėstomųjų dalykų programos ir išplėstiniai paskaitų planai, atspindintys antikorupcinio ugdymo galimybes socialinių mokslų studijų programose. Pateikta medžiaga – autoriniai projekto dalyvių darbai. Kiekvienas iš jų rengė programas, atsižvelgiant į savo aukštosios mokyklos reikalavimus, dėstomojo dalyko specifiką ir galimybes.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close