veikla

Mokymai

Organizuojame mokymus, skirtus visų ugdymo lygių pedagogams, klasių auklėtojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, aukštųjų mokyklų, kolegijų, profesinių mokyklų dėstytojams, ugdymo įstaigų vadovams, neformaliojo ugdymo specialistams, suaugusiųjų švietėjams, tėvams, mokiniams.

Programos

Įgyvendiname programas, skirtas įvairių suaugusiųjų besimokančiųjų grupių kvalifikacijos tobulinimui. Orientuojamės į ilgalaikes programas, skirtas konkrečių profesinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą. Mūsų programos atspindi į ugdymo turinio kaitą, yra grįstos mokslo įrodymais, mokymosi metodų bei mokymo proceso vertinimo įvairove.

Projektai

Vykdome nacionalinius bei tarptautinius švietimo, socialinių įgūdžių bei socialinės atsakomybės ugdymo, pilietinio ugdymo, bendruomenių telkimo, vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektus, kurie užtikrina socialinę partnerystę, sudaro sąlygas dalytis pažangiausia patirtimi, skleisti ir diegti naujas žinias bei praktikas, plėtoti institucijos kompetenciją.

Tyrimai

Inicijuojame ir vykdome įvairius kokybinius ir kiekybinius tyrimus, susijusius su įgyvendinamais projektais ir programomis. Analizuojame įvairių tikslinių grupių mokymosi motyvaciją ir poreikius, vertiname mokymo programų efektyvumą ir poveikį. Atliekame užsakomuosius tyrimus ir mokome veiklos tyrimo metodikos.

Renginiai

Organizuojame konferencijas, diskusijas, kitus gerosios patirties sklaidos renginius aktualiais švietimo klausimais. Rengiame kvalifikacijos tobulinimo vizitus užsienio šalių pedagogams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, kurių metu supažindiname su Lietuvos švietimo sistema, sudarome galimybę stebėti ugdymo procesą mokyklose.

Leidyba

Rengiame įvairius metodinius leidinius, mokomuosius filmus, kuriuose pristatome ugdymo programas, mokymo(si) medžiagą, gerosios patirties analizę, rekomendacijas. Skelbiame konferencijų ir tyrimų medžiagą.

Konsultacinė ir ekspertinė veikla

Teikiame konsultacijas ir ekspertinę pagalbą asmenims ir organizacijoms edukacinių projektų rengimo ir įgyvendinimo, šiuolaikinių ugdymo metodų, kritinio mąstymo ugdymo, antikorupcinio švietimo ir kt. klausimais. Veiklą vykdome ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.

47

įgyvendinti projektai

80

mokymų programų

23746

mokymų dalyviai

42

leidiniai

NAUJIENOS

  • Šiuolaikinių didaktikų centras kviečia klasių auklėtojus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų administracijos atstovus į  kritinio mąstymo bei medijų raštingumo praktinius mokymus tema ...

  • Paskelbtos duomenimis grįstos rekomendacijos kritinio mąstymo kompetencijos aukštajame moksle ugdymui. Rekomendacijas parengė MRU mokslininkų grupė: Valdonė Indrašienė, Violeta Jegelevičienė, Odeta Me...

  • Kviečiame mokytojus tapti „Erasmus+“ programos tarptautinio projekto „Vizualumas ir kūrybiškumas: inovatyvaus mąstymo projektavimas jauniems besimokantiesiems virtualiame pasaulyje“ dalyviais-lektoria...

  • Organizuojame nuotolinį Pedagoginių-psichologinių žinių kursą. Kursas skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų šv...

  • Įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ programos projektą A.C.C.E.S.S. (Tarpsektorinis bendradarbiavimas socialinei integracijai ir mokymosi sėkmei, 2018–2021),  2020 m. vasario 12 ir 27 d., Jano Sniadecki...

  • Pradedame įgyvendinti tarptautinį Erasmus+ projektą „QUA.L.I.T.I.  – Vertinimo  sistemos tobulinimas geresniam mokymui ir mokymuisi aukštojoje mokykloje / Didactic QUALity Assessment for Innovation of...

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close