Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas

Trukmė: 6–8 akad. val.
Dalyviai: ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokyklų bendruomenių komandos.
Lektorius: ANTANAS VALANTINAS – Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Psichologijos instituto docentas, psichologas; veda mokymus ir konsultacijas mokyklų vadovams, pedagogams, tėvams ir mokyklų bendruomenių atstovams, švietimo politikams, įvairių sričių pagalbos profesionalams.

Aktualumas

Mokytojai daugelyje gyvenimo situacijų yra matomi kaip vaikų problemų sprendimo ekspertai, pagalbos mokiniams ir tėvams teikėjai, tačiau sveikai profesinei praktikai yra reikalingi abu vaidmenys: ne tik paramos teikėjo, bet ir jos gavėjo. Mokytojo profesiniame kelyje yra neišvengiami laikotarpiai, kai jis jaučiasi pavargęs ir išsekęs. Daugybės pastangų ir kruopštaus pasirengimo reikalaujantis darbas dažnai
tampa sunkus ir alinantis. Perdegimo sindromas tyrimuose yra įvardinamas kaip viena iš opiausių problemų, kurias savo praktikoje patiria švietimo profesionalai. Yra žinoma, kad pedagogams gali būti sunku kreiptis reikalingos pagalbos, sunku atrasti jiems priimtinus pagalbos šaltinius arba suteikti paramą savo kolegoms, kurie patiria sunkumus. Mokymo metu dalyviai įgyja žinias apie perdegimo prevencijos principus, sužino, kaip kurti psichikos sveikatą tausojančią profesinę praktiką, išmoksta atpažinti perdegimo požymius savo mokykloje, analizuoti situacijas ir suteikti paramą kolegoms.

Tikslas

Mokyti pedagoginius darbuotojus psichikos sveikatą tausojančios profesinės praktikos principų, vykdyti perdegimo ir emocinių sunkumų prevenciją.

Uždaviniai

1. Kurti saugią ir konfidencialią mokymo aplinką, kurioje pedagogai gali kalbėti apie emocinius sunkumus, kylančius jų darbe.
2. Suteikti saugaus buvimo ir darbo grupėje patyrimą.
3. Suteikti žinių apie pedagogų perdegimo požymius ir apraiškas, perdegimo prevencijos principus ir jos taikymo galimybes.
4. Mokyti svarbiausių principų, kuriais remdamasis pedagogas gali planuoti ir kurti profesinę praktiką, tausodamas ir stiprindamas savo psichikos sveikatą.

Turinys

1. Susipažinimas su dalyviais, darbo formato ir saugaus buvimo grupėje taisyklių pristatymas.
2. Patyriminės užduoties atlikimas (darbas pogrupiuose).
3. Struktūruotas pokalbis apie emociškai sunkias situacijas darbe.
4. Sunkumus patiriančio pedagogo atvejo analizė.
5. Pagalbos ir paramos suteikimo gairės.
6. Svarbiausi pagalbos suteikimo ir pagalbos siekio barjerai.
7. Interaktyvi paskaita apie perdegimą ir jo priežastis.
8. Savo savijautos mokykloje įsivertinimas. Rekomendacijos profesinei praktikai.
9. Diskusija apie praktines įgytų žinių pritaikymo galimybes, pagalbos pedagogams šaltinius.

Numatomas rezultatas

Dalyviai įgis žinias apie emocinio perdegimo prevencijos principus, sužinos kaip kurti psichikos sveikatą tausojančią profesinę praktiką. Įgis netradicinio, kūrybiško sunkių situacijų praktinio sprendimo gebėjimų. Sugebės atpažinti emocinio perdegimo požymius savo ugdymo įstaigoje, analizuoti situacijas ir taikyti perdegimo prevencijos ir sveikos profesinės praktikos kūrimo principus. Įgis adekvačias ir pozityvias įvairų sunkumų darbe suvokimo ir sprendimo nuostatas.

Dalyvių atsiliepimai

Labai įdomi ir aktuali informacija, reikalinga kasdieniniame darbe, kai jautiesi įspaustas į kampą. Radau atsakymą į rūpimą klausimą.

Žinios labai naudingos, siekiant įsivertinti savo būseną. Šio seminaro turinys daugelį dalykų sudėliojo į savo vietas, paskatino įvertinti savo žinojimą ir nuramino.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close