Strateginis planavimas

Trukmė: 24 akad. val.
Dalyviai: mokyklų bendruomenių komandos.

Aktualumas

Mokyklos, kaip savarankiškos ir besimokančios bendruomenės, kuria, plėtoja ir vertina savo veiklą, numato jos tolesnes perspektyvas. Tai sudėtingas darbas, reikalaujantis strateginio mąstymo, planavimo, komandinio darbo įgūdžių.

Programa „Strateginis planavimas“ skirta mokyklų bendruomenių komandoms (mokyklų administratoriams, mokytojams, mokiniams, savivaldos atstovams ir kt.), norintiems nuosekliai ir planuotai įgyvendinti metines ar trumpesnes veiklos programas, diegti naujoves, tikslingai eksperimentuoti ir tyrinėti. Programos dalyviai susipažins su pagrindiniais strateginio planavimo principais ir išmoks naudotis „Aktyvaus susirinkimo“ ir „Ateities seminaro“ metodikomis, kurios galės būti taikomos, plėtojamos, adaptuojamos ir tolesnėje bendruomenės veikloje.

Tikslas

Supažindinti su pagrindiniais strateginio planavimo principais ir taikyti juos praktikoje.

Uždaviniai

1. Supažindinti dalyvius su „Aktyvaus susirinkimo“ ir „Ateities seminaro“ metodikomis ir jas išbandyti.
2. Mokytis analizuoti, vertinti ir planuoti.
3. Taikyti komandinio darbo, bendradarbiavimo.
4. Sukurti konkretų trumpalaikės ar ilgalaikės veiklos planą.

Turinys

1. Strateginio planavimo pagrindai.
2. Strateginio planavimo praktika mokyklose.
3. Ateitis seminaras/Aktyvus susirinkimas.
4. Metodikos taikymas mokyklos bendruomenės gyvenime: konkrečių žingsnių įgyvendinimas.
5. Komandų veiklos planų pristatymas.
6. Tolimesnių žingsnių planavimas.
7. Komandų veiklos planų pristatymas.
8. Programos ir seminarų įvertinimas.

Numatomas rezultatas

Dalyviai įgis ir patobulins mokymo(-si) proceso valdymo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, informacijos valdymo, pažintinę, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo ir veiksmingo bendravimo, strateginio planavimo, didaktinę, informacijos valdymo, pažintinę, bendradarbiavimo ir veiksmingo komunikavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close