Skaitymo skatinimas įvairių dalykų pamokose

Trukmė: 18 akad. val.
Dalyviai: mokyklų bendruomenių komandos.

Aktualumas

Skaitymo gebėjimų ugdymas labai svarbus įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėją. Kad galėtų sėkmingai mokytis įvairių dalykų bei nuolat mokytis vėliau, jauni žmonės jau mokykloje turi tapti sąmoningais savarankiškais skaitytojais, gebančiais susirasti, atsirinkti, kritiškai įvertinti įvairaus pobūdžio tekstus, apmąstyti skaitymo metu įgytą informaciją, idėjas. Veiksmingas yra toks skaitymas, kai informacija, idėjos transformuojasi į naujas žinias, naują supratimą, kai gebama remiantis skaitymo patyrimu priimti tam tikrus sprendimus, ką nors padaryti, veikti kitaip nei prieš skaitymą. Raštingumo plačiąja prasme gebėjimų ugdymas – svarbi pilietinės demokratinės visuomenės kūrimo prielaida. Nagrinėdami, interpretuodami, vertindami įvairaus pobūdžio tekstus mokiniai ugdosi kritinio mąstymo gebėjimus. Jie atpažįsta, nagrinėja įvairių šaltinių atviras ir slaptas intencijas, teigiamas vertybes, vertina reiškiamų požiūrių pagrįstumą ir patys mokosi argumentuotai diskutuoti. Pokalbiuose apie skaitomus tekstus plėtojama diskusijos kultūra: mokomasi išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę, pripažinti nuomonių ir požiūrių įvairovę, ginti savo požiūrį, nepažeidžiant kitų ir savo paties orumo, ugdoma atsakomybė už savo minčių ir pasakymų tikrumą, aiškumą, tikslumą, kuriamos skaitytojų bendruomenės.

Ši programa pristato skaitymo praktikumą – efektyvią skaitymo mokymo strategiją, skirtą motyvuotiems ir sąmoningiems skaitytojams ugdyti. Pedagogai aptars, kaip galėtų pasinaudoti skaitytojų praktikumu dirbdami su įvairaus amžiaus mokiniais ir planuos, kaip skatinti skaitymą įvairių dalykų pamokose.

Tikslas

Padėti suprasti skaitymo, kaip mąstymo ir mokymosi priemonės, vaidmenį, skatinant mokytojus diegti pamokose įvairias skaitymo skatinimo strategijas.

Uždaviniai

1. Akcentuoti skaitymo bei įsitraukimo į skaitymo procesą svarbą.
2. Supažindinti su skaitytojų praktikumu.
3. Išmėginti įvairias skaitymo skatinimo strategijas ir metodus.

Turinys

1. Skaitymo procesas ir jo indėlis ugdant mąstančią klasę. Skaitymo kaip mąstymo ir mokymosi
priemonės vaidmuo.
2. Skaitytojų praktikumas.
3. Skaitymo proceso taikymas per konkrečių dalykų pamokas.

Numatomas rezultatas

Dalyviai įgis ir patobulins informacinių technologijų naudojimo, mokymosi proceso valdymo, informacijos valdymo, pažintinę, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo ir veiksmingo bendravimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, didaktinę kompetencijas.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close