pamokos vertinimas ir įvertinimas

Trukmė: 6–8 akad. val.
Dalyviai: visų dėstomųjų dalykų bendrojo lavinimo mokyklos mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai.

Aktualumas

Vertinimas ir įvertinimas – tema vis dažniau diskutuojama pedagoginėje literatūroje. Tradiciškai yra vertinamos mokinių faktinės žinios, ir manoma, kad šie įvertinimai parodo, ko mokiniai išmoko. Tačiau mokymas aktyviai mokytis ir kritiškai mąstyti reikalauja kitokio įvertinimo negu kad įprastas pažymys už teisingą atsakymą. Mokytojams prireikia būdo, kaip pamatyti ir įvertinti mokinių mąstymo ir mokymosi procesą, ne vien tik rezultatus. Mokiniai, siekiantys tapti visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis, tampa partneriais įvertinimo procese: jie turi suprasti, ką nori žinoti, suvokti savo gebėjimus ir poreikį augti.

Mėginimai kokybinį vertinimą formalizuoti išskiriant ir išskleidžiant esmines ugdymo proceso charakteristikas bei, bendradarbiaujant su mokiniais ir jų tėvais, padaryti jį neatskiriama ugdymo dalimi – štai kas iš esmės šiandienos mokyklą skiria nuo tradicinės. Vertinimas, kaip ir kiekviena veikla, reikalauja nuoseklumo ir laipsniškumo. Mokytojai turi nustatyti jo sritis, prioritetus, ieškoti jų sąsajų, nes vertinimas – tai informacijos rinkimas, interpretavimas ir apibendrinimas tam, kad būtų galima padaryti sprendimą ne tik apie mokinius, bet ir apie mokytojo veiklą – apie ugdymo turinį bei būdus.

Šioje programoje mokymosi proceso vertinimas ir įvertinimas siejamas su kritinio mąstymo ugdymo schema. Kritinio mąstymo ugdymo schema (žadinimas, prasmės suvokimas, apmąstymas) apima mokymo organizavimo mechanizmą. Ji įgalina mokytoją sistemingai organizuoti mokymą, nustatyti mokymo tikslus ir uždavinius, planuoti papildomą veiklą, sudominti mokinius tikslingu mokymusi, nustatyti ryšius tarp mokymo programos dalykų.

Tikslas

Supažindinti su mokymosi proceso vertinimo ir pamokos įvertinimo formomis, aptarti ir išanalizuoti įvairius vertinimo ir įvertinimo būdus.

Uždaviniai

1. Supažindinti su kritinio mąstymo ugdymo schema.
2. Supažindinti su mokymosi proceso vertinimo ir pamokos įvertinimo formomis.
3. Praktiškai išbandyti įvairius vertinimo ir įvertinimo būdus.
4. Mokytis planuoti įvertinimą.

Turinys

1. Kritinio mąstymo samprata. Kritinio mąstymo ugdymo schema.
2. Mokymosi proceso vertinimo ir pamokos įvertinimo formos.
3. Įvairūs vertinimo ir įvertinimo būdai.
4. Vertinimo planavimas.

Numatomas rezultatas

Dalyviai gebės taikyti kritinio mąstymo ugdymo schemą bei pasinaudoti įvairiais pamokos vertinimo būdais konkrečioje pamokoje; sudarys konkrečius planus, kaip savo pamokose išbandyti įvertinimo metodus.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close