Mokymas mokytis: veiksmingos strategijos ir metodai

Trukmė: 18 akad. val.
Dalyviai: mokyklų bendruomenių komandos.

Aktualumas

Mokėjimo mokytis kompetencija yra viena svarbiausių ir būtinų kompetencijų kiekvienam besimokančiajam, nepriklausomai nuo jo amžiaus ir mokymo institucijos pobūdžio. Mokėjimo mokytis kompetencija apima gebėjimą nusistatyti mokymosi tikslą ir uždavinius atsižvelgiant į individualius gebėjimus, polinkius, siekius ir jų dermę su bendraisiais ugdymo uždaviniais. Taip pat planuoti savo mokymąsi, jį kontroliuoti, analizuojant ir vertinant mokymosi pažangą. Savirefleksija padeda apmąstyti ne tik savo pasiekimus, bet ir problemas, kliudančias asmeniniam augimui, bendravimui ir bendradarbiavimui su kitais. Todėl gebėjimas suprasti ir analizuoti savo mąstymą ir jo padarinius yra esminė mokymosi mokytis sąlyga. Suvokiant savo stipriąsias ir silpnąsias puses galima tinkamai pasirinkti mokymosi strategijas bei metodus, mokymosi laiką ir tempą, atsirinkti mokymosi šaltinius bei priemones.

Mokymosi mokytis kompetencija randasi per tam tikrą laiką ir esant tam tikroms prielaidoms, t.y. galimybei išreikšti savo poreikius, abejones, nežinojimą, nebijant likti nesuprastam ar nubaustam; galimybei gauti paramą iš mokytojo ir bendramokslių; galimybę klysti ir pasitaisyti; galimybę patirti sėkmę ir ja dalytis su kitais.

Programos metu pristatomos filosofinės ir metodologinės mokymosi mokytis kompetencijos ištakos, didaktinės nuostatos, aptariamos pagrindinės sritys, pateikiami ir analizuojami praktiniai pavyzdžiai, išbandomos mokymosi mokytis strategijos.

Tikslas

Supažindinti su mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo būtinomis sąlygomis ir galimybėmis bendrojo ugdymo mokyklose.

Uždaviniai

1. Pristatyti filosofines mokymosi mokytis ištakas.
2. Aptarti didaktines mokymosi mokytis nuostatas, pagrindines sritis.
3. Išbandyti mokymosi mokytis strategijas.
4. Suplanuoti mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą konkrečioje ugdymo veikloje.
5. Individualaus plano įgyvendinimas ir aptarimas.
6. Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo pagrindiniai sėkmės kriterijai.

Turinys

1. Mokėjimo mokytis kompetencijos filosofinės ištakos.
2. Didaktinės nuostatos ir sudedamosios dalys.
3. Mokymosi mokytis strategijų išbandymas.
4. Individualaus plano rengimas.
5. Individualaus plano įgyvendinimas.
6. Individualių planų įgyvendinimo aptarimas ir refleksija.
7. Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo pagrindiniai sėkmės kriterijai.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close