mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas

Trukmė: 8 akad. val.
Dalyviai: mokyklų bendruomenių komandos
Lektorė: Laima Gudaitė, NMVA Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja

Aktualumas

Vertinimo procesai ir jų duomenų panaudojimas – viena svarbiausių įstaigos tobulėjimo sąlygų. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme (Žin., 2011-03- 31, Nr. 38-1804) skiriamas gana didelis dėmesys įsivertinimo ir išorinio vertinimo procesams, kaip ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo prielaidoms. 2010-2011 metų duomenimis įsivertinimo procesus vykdo 1141 iš 1317 Lietuvos mokyklų, tačiau dar neretai mokyklų bendruomenės susiduria su sunkumais, nustatant problemų priežastis, pasirenkant tobulinimosi prioritetus ir kryptis, planuojant veiklas ir pamatuojant tobulinimosi procesų veiksmingumą, pokyčius. Tą rodo ir tai, jog tik dalis mokyklų galėtų dalintis patirtimi įsivertinimo srityje.

Ši programa skirta Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų įvairių lygmenų vadovams, mokyklų komandoms, siekiančiomis tobulinti mokyklos veiklą renkant, analizuojant ir vertinant įvairius duomenis. Programa pristato naujausius įsivertinimo procesus ir tendencijas, vertinimo (įsivertinimo ir išorinio vertinimo) procesų reikšmingumą atnaujinto Švietimo įstatymo kontekste.

Programos tikslas

Mokyti įsivertinimo duomenų panaudojimo mokyklų veiklos tobulinimui.

Uždaviniai

1. Supažindinti su vertinimo procesų vieta bei reikšme atnaujintame Švietimo įstatyme ir „Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės rekomendacijų (2009-03- 30 Nr. ISAK-607) esmines nuostatas.
2. Pristatyti ir aptarti 2010-2011 m. įsivertinimo duomenų rezultatus ir tendencijas.
3. Išnagrinėti įsivertinimo atlikimo galimybes, nustatant priežasties-pasekmės ryšius („Problemos rodiklių krepšelis“).
4. Mokytis sieti įsivertinimo procesą su mokyklos veiklos planavimu.
5. Pateikti planavimo proceso alternatyvų, „lankstaus“ planavimo būdų pavyzdžių.
6. Kurti/atnaujinti/tobulinti mokyklos strategiją ir veiklos planus, remiantis įsivertinimo duomenimis.

Turinys

1. Duomenimis grįsta vadyba. Iliustracija – konkrečios mokyklos susitarimas dėl kokybės. Problemos išgryninimas.
2. Duomenų rinkimo ir įvertinimo svarba, duomenų teisingumo tikrinimas.
3. IQESONLINE.LT platformos pristatymas, duomenų analizavimas, apibendrinimas, pateikimas.
4. Vertinimas tobulinimui. Duomenų panaudojimas planuojant tobulinimą. Ką daryti su esamais planais gavus įsivertinimo duomenis? Kaip sužinoti, ar sėkmingai patobulinome?

Tikėtinas rezultatas

Seminaro dalyviai tobulins švietimo politikos išmanymo bei pokyčių valdymo kompetencijas.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close