Kritinis mąstymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdymo etape

Trukmė: 6–8 akad. val.
Dalyviai: institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai.

Aktualumas

Svarbiausias priešmokyklinio ugdymo pakopos tikslas yra sėkmingo ugdymosi mokykloje prielaidų sudarymas, t. y. maksimalus vaikų intelektinės raidos plėtojimas ugdant įvairias kompetencijas. Įvairių veiklų pagalba vaikai skatinami veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu plėtojant jų emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį, padedant adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje. Plečiamas vaikų supratimas apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus. Siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus, būtina sukurti aplinką, kuri skatintų aktyviai dalyvauti ugdymosi procese, domėtis, pažinti, svarstyti, keistis idėjomis su bendraamžiais, išsakyti savo nuomonę, įgytus gebėjimus taikyti žaidimuose. Veiklos organizuojamos išlaikant tinkamą žaidimų ir tikslingo ugdymosi santykį. Kurti mąstymą skatinančią aplinką padeda kritinio mąstymo ugdymo schemos (žadinimo, prasmės suvokimo, apmąstymo) taikymas organizuojant įvairias veiklas. Net maži vaikai gali kritiškai mąstyti, aktyviai įsitraukti į veiklą ir dirbti bendradarbiaudami su savo draugais.
Ankstyvoji patirtis, įgyta taikant metodus, skatinančius aktyvų mokymąsi ir kritinį mąstymą, padeda vaikams ateityje sėkmingai mokytis mokykloje.

Tikslas

Supažindinti priešmokyklinio ugdymo pedagogus su kritinio mąstymo ugdymo schema, jos taikymo galimybėmis priešmokyklinio ugdymo pakopoje bei tęstinumu mokykloje.

Uždaviniai

1. Susipažindinti dalyvius su kritinio mąstymo ugdymo schema, išbandyti ją praktiškai.
2. Aptarti mokymosi aplinkos, skatinančios kritinį mąstymą, kūrimo prielaidas.
3. Išmokyti dalyvius naudoti mokymo metodus, skatinančius kritinį mąstymą.
4. Modeliuoti veiklas taikant kritinio mąstymo ugdymo schemą.

Turinys

1. Kritinio mąstymo ugdymo schema.
2. Aplinkos, skatinančios kritinį mąstymą, kūrimas.
3. Įvairių kritinį mąstymą skatinančių metodų taikymas.
4. Veiklų modeliavimas taikant kritinio mąstymo ugdymo schemą.

Numatomas rezultatas

Dalyviai įgys ir patobulins informacijos valdymo, mokymosi proceso valdymo, auklėtinių pažinimo ir pažangos pripažinimo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo ir veiksmingo bendravimo, strateginio planavimo, didaktinę, informacijos valdymo, pažintinę, bendradarbiavimo ir veiksmingo komunikavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close