Kolegialaus grįžtamojo ryšio (IQES) panaudojimas stiprinant mokytojų profesinę kompetenciją ir metodinę veiklą mokykloje

Trukmė: 8 akad. val.
Dalyviai: mokyklų bendruomenių komandos
Lektorė: Laima Gudaitė, NMVA Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja

Aktualumas

Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės garantavimas ir gerinimas yra vienas iš esminių Lietuvos Respublikos švietimo politikos prioritetų. Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 antruoju tikslu užsibrėžiama „pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai“.

Kolegialus grįžtamasis ryšys mokymosi bendruomenėse yra veiksmingas metodas, padedantis mokytojams mokytis vieniems iš kitų, vertinti savo ir kolegų tiesioginį darbą – pamoką, reflektuoti patirtį ir ja dalintis, diegiant gerosios patirties elementus į ugdymo procesą idant gerėtų mokinių mokymosi pasiekimai.

Kolegialus grįžtamasis ryšys yra sudėtinė mokyklos kaip organizacijos įsivertinimo ir tobulinimo dalis. Mokyklos veiklos įsivertinimas, kaip vienas iš švietimo kokybės gerinimo aspektų apibrėžtas LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281; Žin.,, 2011-03-31, Nr. 38-1804). Esminis įsivertinimo tikslas – mokyklos kaip organizacijos ir kiekvienomokinio pažanga.

Tikslas

Stiprinti mokytojų profesinę kompetenciją per kolegialaus grįžtamojo ryšio metodikos taikymą mokyklose, mokantis mokytojams vieniems iš kitų buriantis į ugdymo komandas.

Uždaviniai

1. Sužinoti apie svarbiausius „Kolegialaus grįžtamojo ryšio“ įdiegimo ir organizavimo
mokykloje etapus.
2. Pagilinti žinias ir supratimą, kaip praktiškai įgyvendinti kolegialų grįžtamąjį ryšį mokytojų bendruomenėse, kad mokytojai gali kartu tobulėti ugdymo komandose ar grupėse, siekdami profesinės kompetencijos augimo, tobulindami ugdymo procesą mokykloje.
3. Pritaikyti įgytas žinias seminare efektyvinant metodinę veiklą mokykloje.

Turinys

1. Įžanga. „Kolegialaus grįžtamojo ryšio“ įdiegimo ir organizavimo mokykloje etapai.
2. Praktiniai žingsniai įgyvendinant kolegialų grįžtamąjį ryšį mokytojų bendruomenėse.
3. Mokytojų ugdymo komandų ar grupių sudarymo principai.
4. Mokyklos veiklos tobulinimas derinant mokytojų grįžtamąjį ryšį, kolegialųjį grįžtamąjį ryšį ir mokyklos veiklos įsivertinimą.
5. Metodinės veiklos mokyklose įprasminimas ir veiksmingumas.

Tikėtinas rezultatas

Šio seminaro dalyviai sužinos svarbiausius „Kolegialaus grįžtamojo ryšio“ įdiegimo ir organizavimo mokykloje etapus, pagilins žinias ir supratimą, kaip praktiškai įgyvendinti kolegialų grįžtamąjį ryšį mokytojų bendruomenėse, kaip mokytojai gali kartu tobulėti ugdymo komandose ar grupėse, siekdami auginti savo profesines kompetencijas ir tobulinti ugdymo procesą visoje mokykloje, stiprindami metodinę veiklą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close