Aktyvaus tėvų susirinkimo organizavimas

Trukmė: 6–8 akad. val.
Dalyviai: pradinio ugdymo mokytojai, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokyklų bendruomenės komandos, socialiniai pedagogai, klasės auklėtojai.

Aktualumas

Mokyklos bendruomenę galima būtų suskirstyti į daugelį mažesnių bendruomenių, tai: mokytojų bendruomenė, tėvų bendruomenė, klasės bendruomenė, tačiau pagrindiniai mokyklos bendruomenė subjektai yra pedagogai ir jų auklėtiniai, nes „tėvų dalyvavimas mokyklos bendruomenės veikloje dažniausiai apsiriboja lankymusi tėvų susirinkimuose ir materialine pagalba. Nors tėvai paprastai yra minimi kaip mokyklos bendruomenės subjektai, tačiau jų dalyvavimas apibendrintai vertinamas kaip formalus” (Dukynaitė, 2002, p. 92). LR Švietimo įstatyme (2010) taip pat numatoma, jog tėvai ir mokytojai bendradarbiauja, teikia ir gauna informaciją bei yra atsakingi už vaiko ugdymo kokybę.
Švietimo procesai efektyvūs gali būti tik tada, kai visa mokyklos bendruomenė tampa aktyviai veikiančiu subjektu. Aktyvus tėvų dalyvavimas švietimo įstaigos bendruomenės gyvenime gali paveikti mokytojų požiūrį. Pedagogas kitaip žiūri į vaiką, kai mato, jog tėvams rūpi teigiami rezultatai. Tėvams bendradarbiavimas kartu su savo vaikais ir pedagogais svarbus, kadangi jie gali daugiau sužinoti apie vaiko pasiekimus, veiklą, namuose jam padėti ir tobulėti kartu su juo. Dar kitiems mokyklos bendruomenės nariams bendradarbiavimas svarbus siekiant geriau pažinti savo partnerius, bendroje veikloje efektyviau sprendžiant visų problemas.
Tėvai yra neatskiriama mokyklos bendruomenės dalis, todėl vienas iš svarbiausių besimokančios mokyklos tikslų – skatinti juos įsijungti į mokyklos bendruomenės veiklą. Sociologiniai tyrimai ir mokyklų praktika rodo, kad nėra tėvų, nenorinčių bendradarbiauti su mokykla ir mokytojais. Tiesiog neatrastos priemonės, veiklos būdai, kaip įtraukti tėvus į šį procesą.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Aktyvaus tėvų susirinkimo organizavimas“ yra skirta klasės auklėtojams, kurie siekia aktyvaus tėvų įsitraukimo ir dalyvavimo savo vaikų ir klasės gyvenime, bei nori kurti bendruomeniškumo kultūrą mokykloje. Seminaro metu bus pristatyta ir faktiškai išbandyta „Aktyvaus susirinkimo“ metodika, jau pasiteisinusi organizuojant tėvų susirinkimus Vilniaus, Molėtų, Mažeikių ir Šilutės mokyklose.

Tikslas

Pristatyti efektyvią tėvų susirinkimo organizavimo metodiką, siekiant aktyvaus tėvų įsitraukimo į klasės ir mokyklos bendruomenės gyvenimą.

Turinys

1. Tėvų dalyvavimas mokyklos bendruomenės veikloje: reglamentuojantys dokumentai, praktika ir patirtis.
2. „Aktyvaus susirinkimo“ metodikos pristatymas.
3. „Aktyvaus susirinkimo“ metodikos išbandymas.
4. „Aktyvaus susirinkimo“ metodikos analizė, aptarimas ir įvertinimas.
5. „Aktyvaus susirinkimo“ planavimas.
6. „Aktyvaus susirinkimo“ organizavimas mokyklose.
7. Mokytojų „Aktyvaus tėvų susirinkimo“ organizavimo patirtis.
8. „Aktyvaus tėvų susirinkimo“ pritaikymo galimybės mokyklos strateginiam ir veiklų planavimui.
9. „Aktyvaus tėvų susirinkimo“ pritaikymo galimybės platesnėje bendruomenėje.
10. „Aktyvaus tėvų susirinkimo“ derinimas su kitomis strategijomis bei metodais.
11. Programos apibendrinimas, įvertinimas ir refleksija.

Numatomas rezultatas

Dalyviai įgis ir patobulins sampratų identifikavimo, analizavimo, sintezavimo ir vertinimo, gebėjimų ir problemų identifikavimo, bendradarbiavimo aplinkos kūrimo, informacijos valdymo, pažintinę, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo ir veiksmingo bendravimo, planavimo, didaktinę kompetencijas.

Dalyvių atsiliepimai

Išgirdau įvairių pasiūlymų, kaip įdomiai pravesti tėvų susirinkimą. Džiaugiuosi, kad šios paskaitos medžiagą bus galima panaudoti praktiškai dirbant su tėvais.

Tikrai pamėginsiu vesti aktyvius tėvų susirinkimus. patiko komandinis darbas, praktinių užduočių pavyzdžiai.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close