Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymą mokykloje: kas padeda ir kas trukdo?

Trukmė: 8 akad. val.
Dalyviai: mokyklų bendruomenių komandos.
Lektorius: ANTANAS VALANTINAS – Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Psichologijos instituto docentas, psichologas; veda mokymus ir konsultacijas mokyklų vadovams, pedagogams, tėvams ir mokyklų bendruomenių atstovams, švietimo politikams, įvairių sričių pagalbos profesionalams.

Aktualumas

Tėvų į(si)traukimas į vaikų ugdymą mokykloje ir pagalbą namuose atliekant mokymosi užduotis teigiamai veikia ne tik vaikų mokymosi pasiekimus, bet ir vaikų ateities perspektyvą, psichinę sveikatą bei socialinius santykius su aplinkiniais. Šis poveikis yra ilgalaikis. Tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą reiškinys yra sudėtingas ir šiuo metu dažniausiai aiškinamas keliomis teorijomis, kuriose tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą reiškinys nagrinėjamas mokyklos organizuojamų veiklų arba mokytojų ir tėvų tarpusavio santykių formavimo aspektu. Tėvų į(si)traukimui į vaikų ugdymą įtakos turi daug veiksnių. Reikšmingesni iš jų yra šie: tėvų elgesio su vaikais stilius, socialinė ekonominė tėvų padėtis (priklausymas vienam ar kitam socialiniam ekonominiam sluoksniui, išsilavinimas ir t. t.), mokykloje kuriamas bendradarbiavimo su tėvais klimatas. Pagrindiniai aktyvaus tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą
kliuviniai yra: mokytojų ir tėvų skirtingai suprantamas mokyklos kvietimas įsitraukti į vaikų ugdymo procesą; neaiškus tėvų vaidmuo bendradarbiaujant su mokytojais; neigiama mokytojų nuostata tėvų atžvilgiu; žinių, kaip dirbti su tėvais, trūkumas. Todėl mokyklos administracija, tėvų „aktyvas“ turėtų gerai išmanyti veiksnius, skatinančius tėvų įsitraukimą ir veiksnius slopinančius tėvų aktyvumą, mokėti analizuoti savo mokyklos tėvų situaciją ir pasinaudoti įvairiomis galimybės įtraukiant tėvus į savo vaikų ugdymą mokykloje.

Tikslas

Suteikti mokyklos bendruomenei žinių ir praktinių įgūdžių kaip įtraukti tėvus į savo vaikų ugdymą mokykloje, formuoti aktyvias mokyklos, atskirų klasių tėvų bendruomenes.

Turinys

1. Tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą poveikis: teigiamas, neigiamas.
2. Tėvai ir mokykla: svarbu pasidalinti atsakomybėmis, o ne „teritorijomis“.
3. Mokymo dalyvių diskusija: kokios tėvų įtraukimo į vaikų ugdymą formos dominuoja jų mokykloje.
4. Ką rodo mokslinių tyrimų rezultatai ir kokie yra tėvų įtraukimo į vaikų ugdymą teoriniai modeliai.
5. Mokyklos tėvų bendruomenės situacijos analizė: kokias tėvų grupes galima išskirti, kaip tos grupės elgiasi, kas joms būdinga.
6. Kokios tėvų grupės išskiriamos moksliniuose tyrimuose ir kokie tų grupių pagrindiniai bruožai?
7. Tėvų ir pedagogų lūkesčiai tėvų susirinkimų metu. Mokyklos situacijos analizė.
8. Ką sako mokslinių tyrimų rezultatai apie tėvų ir pedagogų lūkesčius tėvų susirinkimų metu.
9. Darbo, siekiant įtraukti mokyklos tėvus į ugdymą, gairių formulavimas.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close