LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Seminarai Tarptautiniai kursai


Kritinio mąstymo ugdymo strategijos / LT-005-2002-2003
2003 m. birželio 9-13 d., Vilnius

Tai pirmieji tarptautiniai SOCRATES kursai Lietuvoje.
Kursuose dalyvavo 10 pedagogų iš Suomijos, Didžiosios Britanijos, Maltos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos.
Šis kursas skirtas pedagogams, siekiantiems ugdyti pilietiškumą, diegti demokratijos normas ir įgūdžius klasėje. Kurso tikslas – padėti pedagogams pertvarkyti mokymo procesą, diegiant mokymo metodus, skatinančius mokinių kritinį mąstymą ir savarankišką mokymąsi. Kurso dalyviai susipažino su kritinio mąstymo ugdymo schema, mokėsi kurti kritinį mąstymą skatinančią aplinką. Lektoriai pristatė kurso dalyviams ir sudarė sąlygas patiems išbandyti kritinio mąstymo ugdymo metodus. Dalyviai kūrė individualius planus, kaip kritinio mąstymo ugdymo strategijas taikyti savo pamokose.

Kurso lektoriai:
Daiva PENKAUSKIENĖ, Šiuolaikinių didaktikų centras
Asta RAILIENĖ, Šiuolaikinių didaktikų centras
Lina STAIŠIŪNAITĖ, Vilniaus pedagoginis universitetas

Kurso aprašymas (EN)
Kurso programa (EN)
Dalyvių sąrašas (EN)


     
 
 
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai /  LT-2004-001
2004 m. liepos 18-22 d., Vilnius
 

Kurso programa buvo parengta kartu su Jaunimo karjeros centru.
Kursuose dalyvavo 11 pedagogų iš Graikijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Liuksemburgo, Suomijos.
Kurso dalyviai pasidalijo karjeros ugdymo, profesinio orientavimo ir konsultavimo patirtimi savo institucijoje ir šalyje. Seminaro lektoriai pristatė Šiuolaikinių didaktikų centro 2001-2003 m. vykdytą projektą „MIND / Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES“, kurio pagrindu buvo parengtas šis kursas. Seminaruose buvo dirbama su projekto metu sukurtomis integruota ir specializuota kritinio mąstymo ugdymo karjerai programomis. Dalyviai mokėsi, kaip naudojant kritinio mąstymo strategijas, integruoti karjeros ugdymo temas savo dėstomuose dalykuose.
Kurso dalyviai lankėsi Jaunimo karjeros centre, Kauno moters užimtumo informacijos centre, Kauno darbo biržos Jaunimo darbo centre.

Kurso lektoriai:
Daiva PENKAUSKIENĖ, Šiuolaikinių didaktikų centras
Asta RAILIENĖ, Šiuolaikinių didaktikų centras
Zina BALTRĖNIENĖ, Jaunimo karjeros centras
Aušra BAGDONAVIČIŪTĖ, Jaunimo karjeros centras
Jūratė MURINIENĖ, Jaunimo karjeros centras

Kurso aprašymas (EN)
Kurso programa (EN)
Dalyvių sąrašas (EN)

 
   
 
 
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai / LT-2005-001
2005 m. birželio 10-16 d., Vilnius
 

Kurso programa buvo parengta kartu su Jaunimo karjeros centru.
Kursuose dalyvavo 5 pedagogai iš Graikijos, Ispanijos, Vokietijos, Turkijos.
Kurso dalyviai pasidalijo karjeros ugdymo, profesinio orientavimo ir konsultavimo patirtimi savo institucijoje ir šalyje. Seminaro lektoriai pristatė Šiuolaikinių didaktikų centro 2001-2003 m. vykdytą projektą „MIND / Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES“, kurio pagrindu buvo parengtas šis kursas. Seminaruose buvo dirbama su projekto metu sukurtomis integruota ir specializuota kritinio mąstymo ugdymo karjerai programomis. Dalyviai mokėsi, kaip naudojant kritinio mąstymo strategijas, integruoti karjeros ugdymo temas savo dėstomuose dalykuose.
Kurso dalyviai lankėsi Jaunimo karjeros centre, Kauno moters užimtumo informacijos centre, Kauno darbo biržos Jaunimo darbo centre.

Kurso lektoriai:
Daiva PENKAUSKIENĖ, Šiuolaikinių didaktikų centras
Asta RAILIENĖ, Šiuolaikinių didaktikų centras
Zina BALTRĖNIENĖ, Jaunimo karjeros centras
Aušra BAGDONAVIČIŪTĖ, Jaunimo karjeros centras
Jūratė MURINIENĖ, Jaunimo karjeros centras

Kurso aprašymas (EN)
Kurso programa (EN)
Dalyvių sąrašas (EN)NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt