LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


Mokymų organizavimas - Seminarai mokytojams

Šiuolaikinių didaktikų centras yra akredituota institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą (akreditacijos pažymėjimo Nr. AP Nr. 072, 2015-04-10 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-335)

Šiuolaikinių didaktikų centas siūlo kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistams, pradinio ugdymo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo visų dėstomųjų dalykų mokytojams, klasių auklėtojams, taip pat aukštųjų mokyklų, kolegijų, profesinių mokyklų dėstytojams, ugdymo įstaigų vadovams, neformalaus ugdymo specialistams, mokyklų psichologams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams. Programos orientuotos į ugdymo turinio kaitą, Lietuvos ir Europos švietimo programų reikalavimus, pagrįstos mokymosi metodų bei mokymo proceso vertinimo įvairove.

Mokymų dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Artimiausi renginiai
2017 m. gegužės 16 d. 13:00-17:30 val.
Vaikų vaizduotės žadinimas ir mąstymo ugdymas
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams

Lektorė dr. Daiva PENKAUSKIENĖ
Kaina 20 Eur
Vieta – Atviros Lietuvos fondas, Didžioji g. 5, IV aukštas, Vilnius.
Registracija vyksta iki gegužės 12 d.
2017 m. gegužės 22 d. 13:00-17:30 val.
Skaitymo praktikumas
pradinio ugdymo pedagogams ir pagrindinio ugdymo humanitarinių bei socialinių dalykų mokytojams

Lektorė  Asta NAVICKAITĖ
Kaina 20 Eur
Vieta – Atviros Lietuvos fondas, Didžioji g. 5, IV aukštas, Vilnius.
Registracija vyksta iki gegužės 17 d.
2017 m. gegužės 23 d. 13:00-17:30 val.
Atvirųjų klausimų metodika
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo visų dalykų pedagogams

Lektorė Raimonda JARIENĖ
Kaina 20 Eur
Vieta – Atviros Lietuvos fondas, Didžioji g. 5, IV aukštas, Vilnius.
Registracija vyksta iki gegužės 18 d.
Informacija teikiama: tel. (8 5) 212 3623, el. p. jurgita.balaisiene@sdcentras.lt

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. info@sdcentras.lt