LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


Mokymų organizavimas - Seminarai mokytojams

Šiuolaikinių didaktikų centras yra akredituota institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą (akreditacijos pažymėjimo Nr. AP Nr. 072, 2015-04-10 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-335)

Šiuolaikinių didaktikų centas siūlo kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistams, pradinio ugdymo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo visų dėstomųjų dalykų mokytojams, klasių auklėtojams, taip pat aukštųjų mokyklų, kolegijų, profesinių mokyklų dėstytojams, ugdymo įstaigų vadovams, neformalaus ugdymo specialistams, mokyklų psichologams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams. Programos orientuotos į ugdymo turinio kaitą, Lietuvos ir Europos švietimo programų reikalavimus, pagrįstos mokymosi metodų bei mokymo proceso vertinimo įvairove.

Mokymų dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Informacija teikiama: tel. (8 5) 212 3623, el. p. jurgita.balaisiene@sdcentras.lt

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. info@sdcentras.lt