LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


Mokymų organizavimas - Seminarai mokytojams

2017 m. balandžio 10 d. 13:00-17.00

Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas
Vidurinių mokyklų ir gimnazijų administracijos atstovams ir mokytojams, kurie rengiasi vadovauti mokinių brandos darbams
Nuo 2017–2018 mokslo metų organizuojamas ir vykdomas brandos darbo tikslas – ugdyti(s), patikrinti ir įvertinti mokinio pasirinkto dalyko ar ugdymo srities kompetencijas, įgytas mokantis pagal vidurinio ugdymo programą. Todėl pedagogams svarbu tinkamai pasirengti vadovauti mokinio brandos darbui.

Vienas iš svarbiausių brandos darbo, kaip mokinių pasiekimų išorinio vertinimo įrankių, privalumų yra tai, kad mokinys pats renkasi tiek kryptį, tiek mokomąjį dalyką ar integruotus mokomuosius dalykus ir pats arba konsultuodamasis su mokytoju, kuris vadovaus jo brandos darbo rengimui, formuluoja brandos darbo temą. Kitas svarbus brandos darbo aspektas – jis rengiamas ugdymo procese, todėl mokinys, tardamasis su vadovu, gali pats planuotis savo veiklų atlikimą, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, rinktis geriausią brandos darbo atlikimo strategiją, naudotis įvairiausiais informacijos šaltiniais ir priemonėmis, taikyti skirtingus tiriamosios, technologinės ir kūrybinės veiklos metodus. Taigi, brandos darbo atsiradimas padės įgyvendinti šiuolaikinio ugdymo esmę – svarbiausia dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų.

Programos tikslas
– plėtoti seminaro klausytojų kompetenciją vadovauti brandos darbams.

Uždaviniai:
1. Pristatyti metodinius reikalavimus brandos darbo ir aprašo rengimui bei vertinimui.
2. Išanalizuoti brandos darbo rengimo eigą.
3. Sudaryti seminaro dalyviams sąlygas pritaikyti brandos darbo rengimo metodines rekomendacijas praktinėje veikloje.
4. Aptarti brandos darbo vertinimo kriterijų požymius.

Trukmė: 6 akad. val.

Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Seminaro kaina dalyviui: 20 EUR. Apmokėjimas pavedimu arba grynaisiais. Išrašomos sąskaitos.

Renginio vieta: Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, V. Šopeno g. 8.

Lektorė prof. dr. Valdonė INDRAŠIENĖ

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos instituto direktorė, socialinių mokslų daktarė, turinti ilgametę patirtį dėstant edukologijos, ugdymo technologijų, bendrosios didaktikos, socialinio ugdymo teorijos, socialinių projektų ir kitus kursus studentams. Mokslinių interesų kryptys: bendruomenės edukologija, socialinio darbo technologijos, socialinių tyrimų metodologija, aukštojo mokslo didaktika, švietimo vadyba, mokytojų rengimas. Yra atlikusi daug tyrimų, paskelbusi publikacijų, parengusi mokymo bei metodinių priemonių mokslinių interesų srityje.
Registracija vyksta iki 2017 m. balandžio 7 d.
Informacija teikiama: tel. (8 5) 212 3623, el. p. jurgita.balaisiene@sdcentras.lt

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. info@sdcentras.lt