LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


Mokymų organizavimas - Seminarai mokytojams

2017 m. gegužės 23 d. 13:00–17:30

Atvirųjų klausimų metodika


Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo visų dalykų mokytojams
Atvirieji klausimai – tai tokie klausimai, kurie savaime reikalauja išsamesnio atsakymo nei „taip“ ar „ne“. Tokie klausimai padeda sužadinti vaikų mąstymą ir pradėti įdomų bei įsimintiną pokalbį. Atsakydami į atviruosius klausimus, vaikai gali nustebinti įvairiais netikėtais ar neįprastais atsakymais – tai leis jums geriau suprasti, ką vaikas galvoja ir jaučia, o pačiam vaikui padės geriau suprasti savo pačių mintis bei aplinkinį pasaulį.
Užduodant atviruosius klausimus ir stengiantis išsamiai į juos atsakyti sužadinamas kūrybiškumas, vaizduotė, mokomasi logiškai reikšti mintis, daryti išvadas. Visa tai – reikšmingi kritinio mąstymo gebėjimai, kuriuos gali ugdytis tiek vaikai, tiek suaugę. Atvirųjų klausimų pagalba užmegztas pokalbis gali tapti abipusiu dialogu, kuomet abi jo pusės mokosi naujų dalykų ir geriau pažįsta vieni kitus.
Atvirieji klausimai taip pat padeda mokytis spręsti problemas. Kiekvienas klausimas tampa tam tikru mažu „iššūkiu“, kurį vaikas turi savarankiškai išspręsti, sugalvoti išsamų ir prasmingą atsakymą. Būtent toks mąstymo procesas yra būdingas ir kitų problemų sprendimui, taigi, ugdant šiuos gebėjimus nuo mažens bus sėkmingai ugdomi mąstymo įgūdžiai, kurie vėliau bus naudojami savarankiškai spręsti kitus iškilusius gyvenime klausimus ir uždavinius.
Atviruosius klausimus galima taikyti dirbant su įvairaus amžiaus vaikais  įvairių dalykų pamokose, o taip pat ir užklasinėse, neformaliojo ugdymo veiklose.

Tikslas:supažindinti su įvairiausiomis atvirųjų klausimų kėlimo strategijomis bei jas išbandyti, modeliuojat jų taikymą savo pedagoginėje praktikoje .

Turinys:
1. Ugdymosi aplinkos parengimas.
2. Teksto / vaizdinės / filmuotos medžiagos nagrinėjimas atvirųjų klausimų kėlimo būdu.
3. Mokymas(is) kurti atvirus klausimus.
4. Atvirųjų klausimų kėlimo pavyzdžių analizė.
5. Seminaro užbaigimas ir įvertinimas.

Trukmė: 6 akad. val.

Dalyviai: pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo visų dalykų mokytojai.

Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Seminaro kaina dalyviui – 20 EUR. Apmokėjimas pavedimu arba grynaisiais. Išrašomos sąskaitos.

Renginio vieta: Atviros Lietuvos fondas, Didžioji g. 5, IV aukštas, Vilnius.

Lektorė Raimonda JARIENĖ

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Bendrųjų programų ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir įgyvendintoja. Buvo Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų darbo grupės narė, dalyvavusi rengiant lietuvių gimtosios kalbos skaitymo ir rašymo užduotis, tyrimų ataskaitas, kuriose analizuojami mokinių pasiekimai ir veiksmingos skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo praktikos. Dalyvavo rengiant mokinių kūrybiškumo ugdymo gimtosios kalbos pamokose metodiką.
Registracija vyksta iki 2017 m. gegužės 18 d.

Informacija teikiama: tel. (8 5) 212 3623, el. p. jurgita.balaisiene@sdcentras.lt

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. info@sdcentras.lt