LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Visuomenės švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais
     

Trukmė:
pirmas etapas – 2010 m. birželio 15 d.- lapkričio 15 d.
antras etapas – 2011 m. birželio 1 d.- lapkričio 15 d.

Rėmėjas – LR Užsienio reikalų ministerija, Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Projekto vykdytojas – asociacija LITDEA (Lietuvos nevyriausybinių vystomojo švietimo ir bendradarbiavimo organizacijų tinklas)

Projekto koordinatorius – VšĮ Nacionalinės plėtros institutas

Projekto partneris – Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA)

 
Projekto aktualumas

Lietuva, būdama Europos Sąjungos nare, yra šalis donorė, skirianti paramą mažiau išsivysčiusioms pasaulio šalims bei tiesiogiai prisideda prie Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo, bet patys Lietuvos piliečiai mažai žino apie šią svarbią mūsų šalies vykdomą veiklą, turimą atsakomybę. Informacija apie vystomąjį bendradarbiavimą dar mažiau pasiekia atokesnėse nuo Lietuvos didžiųjų miestų vietovėse gyvenančius piliečius. Tik nedidelė gyventojų dalis galėtų įvardinti, kas yra vystomasis bendradarbiavimas, koks jo tikslas, kokie yra Tūkstantmečio vystymosi tikslai, kokia jų svarba, kiek svarbi yra veikla, susijusi su taikos garantavimu, demokratijos plėtra, gero valdymo principų viršenybės akcentavimu, ekonominiu augimu ir socialiniu stabilumu pasaulyje, skirtumų tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių mažinimu, kokią paramą teikti ir įnešti unikalų indėlį šioje srityje gali ir yra įsipareigojusi Lietuva. Esant nepakankamai šios informacijos sklaidai bei švietimui apie vystomąjį bendradarbiavimą, dirbtinai atsiranda kliūtys, ribojančios Lietuvos piliečių aktyvų prisidėjimą ar paramą vystomojo bendradarbiavimo koncepcijos plėtojimui, projektų, veiklų šioje srityje įgyvendinimui.

 
Projekto tikslas

Perteikti visuomenei informaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą, skatinant ne tik domėjimąsi juo, bet ir aktyvų dalyvavimą prisidedant prie jo plėtojimo, skatinant visuomenės domėjimąsi globaliomis problemomis, jos narių, kaip europiečių, indėlį į besivystančių šalių stiprinimą.

 
Projekto dalyviai ir tikslinės grupės

Lietuvos savivaldybių seniūnai, seniūnaičiai, bendruomenių lyderiai, jaunimo reikalų koordinatoriai ir darbuotojai, atsakingi už darbą su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis.

Lietuvos savivaldybių seniūnai, seniūnaičiai bei bendruomenių lyderiai pagal jiems įstatymo suteiktą kompetenciją atstovauja savo seniūnijos ar bendruomenės gyventojų interesus bei teikia visuomenei šviečiamąją informaciją apie valstybės ir savivaldybių vykdomą politiką, skatina bendruomenės narius būti aktyviais piliečiais, domėtis bei prisidėti prie bendros gerovės gerinimo. Jie geriausiai žino vietos gyventojų problemas, interesus, poreikius, o tuo pačiu ir galimybes aktyviai dalyvauti, būti atsakingais ne tik Lietuvos valstybės piliečiais, bet ir visos Europos bendruomenės nariais.

Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai bei darbuotojai, atsakingi už darbą su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis. Tyrimai atskleidė, kad jaunimas yra viena iš skeptiškiausiai apie Lietuvos paramą besivystančioms šalims atsiliepianti gyventojų grupė, todėl ši projekto tikslinė grupė, daugiausiai dirbanti su jaunimu, jaunimo NVO, kitomis NVO, įgijusi reikiamas žinias, jas perteiks jauniems žmonėms taip skatindama domėjimąsi ir aktyvų dalyvavimą plėtojant vystomąjį bendradarbiavimą, pilietiškumo bei bendrų Europos vertybių puoselėjimą.

 
Projekto veiklos

2010 m. projekto įgyvendinimo metu ekspertų atrinkti Lietuvos seniūnai ir seniūnaičiai turėjo galimybę dalyvauti 2 dienų mokymuose vystomojo bendradarbiavimo tema pagal specialiai jiems parengtą programą. Iškart po mokymų kiekvienai dalyvių grupei buvo suteiktos konsultacijos dėl konkrečių seniūnijų veiklos programų tobulinimo, siekiant įvertinti vystomojo bendradarbiavimo aspektų įtraukimo galimybes. Konsultacijos suteiktos, siekiant vieno iš gretutinių projekto tikslų – parengti Lietuvos seniūnus ir seniūnaičius tapti projekto įgyvendinimo metu įgytų žinių multiplikatoriais, jas perteikiant vietos bendruomenei, kitų atitinkamų vietovių institucijų atstovams.

Iš viso projekto veiklose dalyvavo 80 Lietuvos seniūnų ir seniūnaičių iš Anykščių, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Lazdijų, Mažeikių, Pasvalio, Prienų, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šiaulių, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Tauragės, Telšių, Trakų, Utenos, Varėnos rajonų ir Šiaulių bei Vilniaus miesto savivaldybių.

Atsižvelgiant į Lietuvos seniūnų ir seniūnaičių susidomėjimą įvykdytu projektu bei į tai, kad vystomojo bendradarbiavimo/švietimo tema išlieka nežinoma daugeliui Lietuvos gyventojų, buvo suplanuotas šio projekto tęstinumas.

2011 m. parengta speciali mokymo programa vystomojo bendradarbiavimo tema bei, remiantis ja, organizuoti mokymai, skirti projekto tikslinėms grupėms.

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius, tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt