LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Europos piliečių ugdytojai

 


Projekto Nr. 100860-CP-1-2002-1-CZ-GRUNDTVIG-G1PP

Trukmė: 2002 - 2005 m.

Rėmėjas:
Europos Komisija, Belgija

Koordinatorius: 
Ostravos universitetas, Čekija

Partneriai:
Šiuolaikinių didaktikų centras, Lietuva
ATHENA – Moterų švietimo ir tobulinimo asociacija, Čekija
Clermont-Ferrand akademijos tęstinio mokymo ir profesinio integravimo grupė, Prancūzija
Penafiel suaugusiųjų švietimo centras, Ispanija
Karel de Grote aukštojo mokslo institutas, Belgija
Kalamatos savivaldybės profesinio rengimo centras, Graikija
Darbo biržos ir suaugusiųjų švietimo komitetas, Švedija
Europos švietimo institutas, Vokietija

Projekto internetinė svetainė:  http://www1.osu.cz/socrates


Projekto aktualumas
Pastaraisiais metais ne tik Europos Sąjungos šalyse, bet ir Centrinėje bei Rytų Europoje daugėja pabėgėlių ir imigrantų. Socialinės imigrantų integracijos problema tampa aktuali visai Europai. Tiek pabėgėliams, tiek imigrantams yra svarbu ne tik išmokti naujos šalies kalbą, bet ir išsiugdyti socialinius gebėjimus, kultūrinius ir socialinius įgūdžius, tam, kad jie taptų lygiaverčiais Europos piliečiais. Mokytojai ir treineriai vaidina svarbų vaidmenį pabėgėlių ir imigrantų socialinėje integracijoje, nes jie yra tarpininkai tarp “senų” ir “naujų” visuomenės narių. Todėl jie turi sugebėti suprasti ne tik naujai atvykusių žmonių kalbas, bet ir kultūrą, įpročius ir elgesio priežastis. Mokytojai turi galimybę skatinti abipusį supratimą tarp abejų visuomenės dalių, tuo prisidėdami prie rasizmo ir ksenofobijos prevencijos.

Projekto tikslai
 • Prisidėti prie rasizmo ir ksenofobijos mažinimo Europoje
 • Mažinti imigrantų, pabėgėlių ir jų šeimų socialinę atskirtį
 • Skleisti žinias apie skirtingas kultūras, įpročius ir mąstymo būdą Europoje
 • Skatinti įvairiuose Europos kraštuose gyvenančių imigrantų/pabėgėlių kultūros, papročių, mąstymo būdo skirtumų pažinimą ir supratimą
 • Keisti Europos šalių gyventojų nuostatas ir elgesį su imigrantais/pabėgėliais
 • Skleisti gerąją patirtį mokant skirtingų kultūrų žmones
 • Parengti mokytojus / treinerius efektyviam bendravimui tik su imigrantais ir pabėgėliais, tiek ir su plačiąja visuomene
Projekto tikslinės grupės
 • Imigrantų/pabėgėlių mokytojai
 • Su etninėmis mažumomis dirbantiems tarpininkai
 • Socialiniai darbuotojai
 • Imigrantų/pabėgėlių stovyklų personalas
 • Suaugusiųjų mokytojai
Projekto eiga
Nacionaliniai projekto koordinatoriai rinko informaciją apie imigracijos politiką savo šalyse, analizavo imigrantų, pabėgėlių ir jų šeimų socialinę padėtį. Projekto partnerių šalyse, pasitelkus interviu ir klausimynų metodus, vyko vietinių gyventojų nuomonių, nuostatų bei prietarų apie imigrantus tyrimas. Taip pat buvo apklausiami imigrantų mokytojai  - su kokiais sunkumais jie susiduria, bendraudami su imigrantais, kokius bendravimo sunkumus pastebi savo klasėje tarp imigrantų ir kitų mokinių, ar turima mokymo medžiaga, skirta imigrantų/ pabėgėlių mokymui yra tokia pati, kaip ir kitiems šalies gyventojams, kokius jie pastebi imigrantų mokymosi poreikius.
Visa ši medžiaga buvo analizuojama ir panaudota kuriant mokymo metodologiją ir vadovus.

Projekto metu taip pat buvo kaupiama imigrantų/pabėgėlių geroji patirtis, kuri apibendrinta atskirame leidinyje.

Projekto produktai ir visa su projektu susijusi informacija pateikta interaktyvioje interneto svetainėje projekto partnerių nacionalinėmis kalbomis.


Projekto rezultatai

Imigrantų gyvenimo istorijos : vadovas mokytojų rengėjams, mokytojams ir socialiniams darbuotojams. - V.: Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004.

Leidinys paremtas projekte dalyvavusių šalių – Belgijos, Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Lietuvos, Ispanijos ir Švedijos – patirtimi.
Leidinyje trumpai pristatoma šalių imigracijos padėtis ir politika, pateikiamos imigrantų gyvenimo istorijos.
Vadovu gali naudotis pilietinio ugdymo mokytojai, dirbantys imigrantų ugdymo centruose, socialiniai darbuotojai.

Leidinio tekstas
   
Internetinis distancinio mokymo modulinis kursas imigrantų/pabėgėlių mokytojams bei jų konsultantams nacionalinėmis partnerių kalbomis.
Kursą sudaro 4 moduliai:
1. Mokytojų vaidmenys ir uždaviniai, padedant suaugusiesiems įveikti socialines kliūtis
2. Mokinių grupės heterogeniškumas
3. Vyrų ir moterų statusas Europos visuomenėje, jų lygios galimybės
4. Suaugusiųjų švietimas ir plačioji visuomenė
Pateikiamas naudojamų sąvokų žodynėlis
   
Efektyvaus bendravimo su imigrantais/pabėgėliais metodologija nacionalinėmis partnerių kalbomis CD versija


Partnerių sutikimai

Susitikimas Bremene 2003 m.  

Susitikimas Antverpene 2004 m.

Susitikimas Prahoje 2004 m.
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt