LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Specialiųjų poreikių vaikų integravimas ugdymo institucijose


Trukmė: 2001 - 2002 m.

Rėmėjas:
Švietimo kaitos fondas


Projekto aktualumas
Pastaruoju metu vis dažniau prabylama apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų integraciją ugdymo institucijose. Tačiau šiandieninė mokykla ir mokytojai dažnai dar nėra pasirengę pilnutiniam integracijos procesui. Stinga teorinių žinių, konkrečių darbo metodų mokėjimo. Šio projekto tikslas ne tik pateikti teorines žinias, konkrečias metodikas ir strategijas, bet ir padėti projekte dalyvaujantiems mokytojams bei socialiniams pedagogams sukurti ir išbandyti konkretų veiklos planą.

Projekto tikslas
Užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų integraciją ugdymo institucijose.

Projekto uždaviniai
  • Pateikti teorinę ir metodinę medžiagą apie darbą su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, bendravimo su tokiais vaikais ypatumus, dažniausia kylančių problemų sprendimo strategijas.
  • Sukurti ir praktikoje patikrinti konkrečius veiklos planus darbui su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.
Projekto dalyviai
Projekte dalyvavo dvi pedagogų grupės - 60 mokytojų dalykininkų, socialinių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų ir psichologų iš šių Lietuvos mokyklų:
Biržų r. Pabiržės vidurinė mokykla
Elektrėnų darželis-mokykla "Pasaka"
Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinė mokykla
Elektrėnų savivaldybės Vievio vidurinė mokykla
Ignalinos Česlavo Kudabos vidurinė mokykla
Ignalinos r. Šiūlėnų pagrindinė mokykla
Ignalinos r. Taujūnų pradinė mokykla
Ignalinos r. Vidiškių vidurinė mokykla
Jonavos "Lietavos" pagrindinė mokykla
Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla
Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla
Kaišiadorių r. Žąslių vidurinė mokykla
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
Klaipėdos r. Pašlūžmio pagrindinė mokykla
Kupiškio Povilo Matulionio vidurinė mokykla
Molėtų pradinė mokykla
Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla
Nidos vidurinė mokykla
Panevėžio "Gabijos" pagrindinė mokykla
Panevėžio jaunimo mokykla
Raseinių r. Steponkaimio pradinė mokykla
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio vidurinė mokykla
Šilalės S.Dariaus ir S.Girėno vidurinė mokykla
Švenčionių pradinė mokykla
Švenčionių r. Pabradės pirmoji vidurinė mokykla
Trakų r. Lentvario pradinė mokykla
Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio vidurinė mokykla
Varėnos "Ryto" vidurinė mokykla
Varėnos "Šaltinėlio" pradinė mokykla
Vilniaus 1-oji specialioji internatinė mokykla
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla
Vilniaus Levo Karsavino vidurinė mokykla
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla
Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla
Vilniaus Povilo Vileišio pagrindinė mokykla
Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla
Vilniaus r. Bezdonių vidurinė mokykla
Vilniaus Senvagės vidurinė mokykla
Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė mokykla
Vilniaus specialioji mokykla
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla
Vilniaus Žygimanto Augusto vidurinė mokykla
Zarasų "Santarvės" vidurinė mokykla

Projekto eiga
Projekto metu vyko trys dviejų dienų seminarai ir baigiamoji konferencija.

I seminaras. 2001 m. lapkričio 15-16, 22-23 d.
Parengiamasis darbas.
Mokytojo pasirengimas dirbti su konkrečiu vaiku. Mokinių bei jų tėvų parengimas. Klasės aplinkos paruošimas vaiko su spec. poreikiais integracijai. Mokinių pažinimo būdai ir metodikos. Įvairių susipažinimo būdų išmėginimas. Grupinės veiklos organizavimas. Bendravimo ir bendradarbiavimo svarba integruojant vaikus su spec. poreikiais. Grupinio darbo metodai. Konkretūs grupinio darbo būdai, lengvinantys mokymosi turinio įsisavinimą. Konkrečių grupinio darbo metodų išmėginimas.

II seminaras. 2002 m. sausio 10-11, 17-18 d.
Žaidimai ir aktyvaus mokymosi būdai.
Žaidimai mokymosi procese. Žaidimai socialinių įgūdžių lavinimui. Konkrečių žaidimų metodikų išbandymas.

III seminaras. 2002 m. kovo 7-8, 14-15 d.
Darbas su tėvais. Vertinimas.
Konkrečios darbo su tėvais metodikos. Aktyvaus susirinkimo metodika. Laiškų rašymas. Klasės bendruomenę jungiančių renginių organizavimo strategijos. Vertinimo ir įsivertinimo metodai. Konkrečių vertinimo būdų ir strategijų išmėginimas ir aptarimas. Aplanko rengimas. Socialinių duomenų rinkimas.

Baigiamoji konferencija. 2002 m. gegužės 10 d.
Surinktų socialinių duomenų analizė. Metodikų efektyvumo vertinimas. Metodinių rekomendacijų rengimas.

Lektoriai
doc. dr. Valdonė INDRAŠIENĖ, Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos katedros docentė
Lina STAIŠIŪNAITĖ, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedros asistentė
Živilė BARKAUSKAITĖ-LUKŠIENĖ, Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos katedros asistentė
Alvyra GALKIENĖ, Vilniaus "Versmės" gimnazijos direktorė


Projekto rezultatai
  • Projekto dalyviai įgijo teorinių žinių ir praktinės patirties, kurią skleis savo ir aplinkinių mokyklų mokytojams.
  • Projekte dalyvaujantys pedagogai sukūrė, praktikoje išbandė ir įvertino konkrečius veiklos planus darbui su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, sukūrė individualius teorinius specialiųjų poreikių turinčių vaikų integracijos ugdymo institucijose modelius.
  • Baigiamosios konferencijos metu visi dalyviai skaitė pranešimus, dalijosi savo patirtimi, diskutavo apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymo ypatumus.
  • Remiantis seminarų metu naudota teorine medžiaga bei dalyvių sukaupta ir išbandyta praktikoje, patirtimi buvo parengta metodinė medžiaga mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais.

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt