LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


MOT-E / Suaugusiųjų motyvavimas dalyvauti visą gyvenimą trunkančiame mokymosi procese

Trukmė: 2008 - 2009 m.

Rėmėjas: Europos Komisija

Projekto koordinatorius: Šiaurės ministrų taryba, Nordplus programa

Projekto partneriai:
VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Lietuva
Pirkanmaa Westcome suaugusiųjų švietimo centras, Suomija
Sudurnes nuolatinio mokymosi centras, Islandija
Sudurnes valstybinė kolegija, Islandija


Projekto aktualumas
Motyvacija yra labai svarbi mokantis ir ypač suaugusiųjų švietimo srityje.  Europos suaugusiųjų švietėjai sutinka, kad gera motyvacija yra tiesiausias kelias į gerą išsilavinimą ir sėkmingą visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Projekto idėja pagrįsta tuo, kad motyvacija yra pagrindinė suaugusiųjų švietimo prielaida. Skirtingos šalys turi daug gerosios praktikos ir patirties suaugusiųjų švietimo srityje. Šios patirties analizė padėtų projekte dalyvaujančioms institucijoms sėkmingiau veikti suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekto tikslas
Projektas orientuotas į suaugusiuosius, neaktyviai dalyvaujančius mokymosi visą gyvenimą procese (formaliame ir neformaliame), siekiant paskatinti juos dalyvauti projekto partnerių siūlomoje mokymosi veikloje, naudojant įvairias socialinės reklamos priemones ir pagerinti mokymosi paslaugų turinį ir formą.

Projektu siekta ištyrinėti ir aptarti suaugusiųjų švietimo situacija projekto partnerių šalyse – Lietuvoje, Suomijoje ir Islandijoje bei išsiaiškinti pagrindines kliūtis, problemas, kylančias mokymosi (ar nesimokymo) procese, pasidalyti „sėkmės istorijomis“ bei prognozuoti galimas paveikias motyvavimo priemones. Projekto rezultatas – paruoštos gairės didesniam projektui 2009–2010 metais.


Projekto uždaviniai
  • Išanalizuoti šalių partnerių situaciją, susijusią su tiksline grupe: nedalyvavimo mokymosi visą gyvenimą procese priežastis, naudojamas marketingo strategijas, populiariausias mokymosi programas ir formas.
  • Išanalizuoti ir išbandyti įvairias socialinės reklamos marketingo priemones, siekiant pritraukti kiek įmanoma daugiau suaugusiųjų, nedalyvaujančių (ar neaktyviai dalyvaujančių) mokymosi visą gyvenimą procese.
  • Kurti ir tobulinti suaugusiųjų mokymo programas (turinio ir formos atžvilgiu).
  • Sukurti ir palaikyti projekto partnerių tinklą. 
  • Skleisti projekto idėjas suinteresuotoms šalims.
Projekto dalyviai ir tikslinės grupės
  • Suaugusieji, nedalyvaujantys ar neaktyviai dalyvaujantys mokymosi visą gyvenimą procese.
  • Institucijos, dirbančios suaugusiųjų švietimo srityje.
Projekto eiga
Projekto metu vyko  pasirengimas teikti išplėstinę paraišką Nordplus programai.
Trijų švietimo institucijų atstovai 2008 m. spalio 6-9 d. susitiko Vilniuje aptarti suaugusiųjų švietimo situaciją savo šalyse, ypatingą dėmesį skiriant suaugusiųjų motyvacijai mokytis visą gyvenimą. Buvo aptariami sėkmingos praktikos pavyzdžiai, nagrinėjami mažiau sėkmingi atvejai.
Trijų šalių sukaupta patirtis, prasidalintos įžvalgos padėjo apsispręsti, koks turi būti bendras projektas, kokios metodikos ir strategijos, padėsiančios nuosekliau ir nuodugniau tyrinėti suaugusiųjų žmonių motyvaciją mokytis.

Projekto rezultatai
  • Projekte dalyvaujančios organizacijos turėjo galimybę pasidalyti savo patirtimi suaugusiųjų mokymo ir mokymosi srityje.
  • Sukurta tvari partnerystė.
  • Parengtas Nordplus Adult projektas 2009-2010 metams.


NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt