LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


MIS – siekiame pokyčių moksle

 


Projekto Nr. 134648–2007–IT–COMENIUS–CM

Trukmė: 2008 - 2009 m.

Rėmėjas: Europos Komisija

Projekto koordinatorius:
asociacija SEND, Italija

Projekto partneriai:
VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Lietuva
SISSIS Palermo universitetas, Italija
Bratislavos Comenius universitetas, Slovakija
Bochumo Ruhro universitetas, Vokietija
Andrei Saguna universitetas, Rumunija
Artevelde aukštoji mokykla, Belgija

Projekto interneto svetainė: http://www.mis.unipa.it/project/index.html


Projekto aktualumas
Pastaraisiais metais daugelyje tyrimų nurodoma, kad labai sumažėjo mokinių, studijuojančių matematikos ir tiksliuosius mokslus, skaičius, prie to labiausiai prisidėjo tai, kaip tikslieji mokslai dėstomi mokyklose. Mokyklose yra rekomenduojama taikyti veiksmingesnius, tyrimais pagrįstus mokymosi būdus ir aktyviai skatinti mokytojų kvalifikacijos gerinimą ir kurti mokytojų tinklus. Geresnė gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymo kultūra leistų sukurti tikrą žinių visuomenę ir ES žinių ekonomiką. Nacionalinės Europos šalių mokytojų rengimo sistemos, tiek pirminio rengimo, tiek kvalifikacijos tobulinimo, yra paremtos tradiciniais, standartiniais modeliais, dažniausiai neatsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus ir tyrimus, ypač gamtos ir tiksliųjų mokslų dėstyme. Dėl to prarandama galimybė atliepti XXI-ojo amžiaus iššūkiams ir skatinti jaunimo domėjimąsi mokslo idėjomis.

Projektu siekiama atnaujinti gamtos ir tiksliųjų mokslų studijų dėstymo metodus, akcentuojant pedagoginių kompetencijų ugdymą ir įtakoti studentų mokymosi motyvaciją. Daugelis tyrimų atskleidžia, kad studentai nėra parengiami dirbti mokykloje ir prieinamai išdėstyti dalyką mokiniams. Universitetinis mokymosi lygis, kurio reikalaujama iš studentų aukštojoje mokykloje, vėliau jiems pradėjus dirbti bendrojo lavinimo mokykloje, yra perkeliamas mokiniams, neatsižvelgiant į būtinybę permąstyti didaktinę metodologiją ir dėstymo turinį.  
Šis prieštaravimas rodo būtinybę ugdyti būbsimųjų mokytojų gebėjimą dalykines kompetencijas susieti su pedagoginėmis kompetencijomis ir mokyti studentus ne tik dalyko, bet ir dalyko didaktikos.


Projekto tikslas
Projektu siekiama sustiprinti gamtos ir tiksliųjų mokslų dėstymą aukštosiose ir bendrojo lavinimo mokyklose, taip pat kelti mokinių motyvaciją ir domėjimąsi gamtos ir tiksliaisiais mokslais, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymu bei moksline karjera, o būsimus mokytojus (studentus) mokyti šių metodų taikymo mokyklose.

Projekto uždaviniai
  • Suburti darbo grupę, sudarytą iš dėstytojų, kvalifikacijos tobulinimo institucijų specialistų ir gamtos bei tiksliųjų mokslų specialybių studentų, kuri kurs dalyko dėstymo metodologiją, skirtą pedagoginių kompetencijų ugdymui
  • Ištestuoti būbsimųjų mokytojų mokymo modelius darbo grupėse
  • Parengti būbsimųjų mokytojų mokymo Vadovą ir didaktinę medžiagą
  • Organizuoti projekte dalyvaujančių aukštojo mokslo institucijų gamtos bei tiksliųjų mokslų specialybių studentų tarpusavio mainu
Projekto dalyviai ir tikslinės grupės
  • Studentai, busimieji gamtos ir tiksliųjų dalykų mokytojai
  • Dėstytojai
  • Mokiniai - netiesioginė tikslinė grupė
Projekto eiga
DIDAKTINIAI MODULIAI
Partnerių institucijose buvo kuriami fizikos, matematikos, informatikos programų didaktiniai moduliai. Jie buvo išbandyti ir įvertinti studentų mainų (mobilumo praktikos) metu 2009 m. pavasario semestre.

Parengti šie moduliai:
Mechaninės bangos: nuo stebėjimo iki aprašomųjų ir interpretacinių modelių (SISSIS Palermo universitetas, Italija)
Matematiniai labirintai ir kortų žaidimai kaip didaktinės priemonės (Bratislavos Comenius universitetas, Slovakija)
Įvadas į "ketvirtąją" medžiagos būseną: plazma (Bochumo Ruhro universitetas, Vokietija)
Atomo teorija: nuo teorijos iki konceptualių eksperimentų (Vilniaus pedagoginis universitetas)
Alternatyvūs mokymo būdai naudojant konceptualius paveikslėlius ir eksperimentus su pigiomis medžiagomis (Artevelde aukštoji mokykla, Belgija)

Atomo teorija: nuo teorijos iki konceptualių eksperimentų (Vilniaus pedagoginis universitetas)
Įvadas
Seminarų medžiaga
Seminarų vertinimas
Studentų atsiliepimai

Įvadas į "ketvirtąją" medžiagos būseną: plazma (Bochumo Ruhro universitetas, Vokietija)
Įvadas
Seminarų medžiaga

Alternatyvūs mokymo būdai naudojant konceptualius paveikslėlius ir eksperimentus su pigiomis medžiagomis (Artevelde aukštoji mokykla, Belgija)
Konceptualieji paveikslėliai. Įvadas
Eksperimentai su pigiomis medžiagomis. Įvadas
Seminarų medžiaga

Didaktinių modulių testavimo Vilniaus pedagoginiame universitete rezultatai

MOBILUMO PROGRAMA
Mobilumo praktikoje dalyvavo 58 studentai iš partnerių šalių. Iš Lietuvos į universitetus Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vokietijoje dalyvauti 4 savaičių programoje išvyko dešimt Vilniaus pedagoginio universiteto Fizikos ir technologijos fakulteto studentų (6 vaikinai ir 4 merginos). Į Lietuvą atvyko 9 fizikos, matematikos, informatikos, socialinių mokslų studentai iš projekte dalyvaujančių universitetų. Jie dalyvavo ne tik VPU FTF profesoriaus habil. dr. Gedimino Gaigalo parengto modulio „Atomo teorija: nuo teorijos iki konceptualių eksperimentų“ testavimo paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose, bet ir stebėjo bei patys vedė pamokas Vilniaus Simono Daukanto bei Radvilų gimnazijose. Taip pat paskaitų VPU metu buvo išbandoma ir projekto partnerių iš Gento Artevelde aukštosios mokyklos (Belgija) mokslininkų parengto didaktinio modulio „Alternatyvūs mokymo būdai naudojant konceptualiuosius paveikslėlius ir eksperimentus su pigiomis medžiagomis“ dalis.
Mobilumo programos dalyviai

MOBILUMO PROGRAMOS TYRIMAS
Mobilumo programos metu buvo fiksuojama ir analizuojama studentų refleksija. Studentai vertino pasitenkinimą programa, įtraukimą į veiklą, galimybes atskleisti savo, kaip būsimų mokytojų kompetencijas, savo pasirengimą pamokai ir jos vedimą, patirtį, kurią įgijo mokyklose, stebėdami pamokas ir dalyvaudami moksliniuose bandymuose ir eksperimentuose. Taip  pat vertintas grupės sutelktumas, globojančios institucijos veikla, mobilumo organizavimas.
Tyrimo santrauka

Projekto eigoje yra parengtas Vadovas, kuriame pateikti sukurti tiksliųjų mokslų dalykų modeliai, didaktinės rekomendacijos dėstytojams ir studentams.


Projekto rezultatai
  • Projektas sustiprino tarptautinį bendradarbiavimą tarp švietimo institucijų mokslo srityje ir paskatino tiksliųjų mokslų studentų mobilumą.
  • Projektas prisidėjo prie būsimų mokytojų rengimo tobulinimo, studentų motyvavimo rinktis gamtos ir technologijos mokslų studijų kryptis.

Studentų mainai

Studentai Slovakijoje

Studentai Italijoje

Studentai Rumunijoje

Užsienio studentai Vilniuje

Užsienio studentai Vilniuje

Užsienio studentai Vilniuje

Partnerių sutikimai

Susitikimas Gente, Belgija
2008-10-09/11

Susitikimas Bochume,
Vokietija 2008-06-19/23

Susitikimas Konstantoje,
Rumunija 2009-01-20/24


NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt