LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Jaunimo lyderių ugdymas


Trukmė: 2002 m.

Rėmėjas:
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada

Projekto partneris:
Neformaliojo švietimo debatų centras


Projekto aktualumas
Visuomeninė politinė jaunimo pozicija yra labai aktuali šiandienos problema, nes būtent iš jaunų žmonių tikimasi naujo mąstymo ir paramos reformoms bei naujovėms. Vienas svarbiausių jaunimo politikos tikslų šiandieninėje Europoje - skatinti jaunų žmonių dalyvavimą kuriant demokratinę visuomenę. Per pastarąjį dešimtmetį pastebimai sumažėjo jaunuolių dalyvavimas visuomeniniame-politiniame šalies gyvenime, domėjimasis jo aktualijomis ir tikėjimas galimybe įtakoti šalyje vykstančius procesus. Svarbios priežastys, lėmusios jaunimo organizacijų aktyvumo sumažėjimą - aiškių ir ryškių lyderių nebuvimas bei aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime įgūdžių stoka.

Projekto tikslai
  • Orientuoti jaunimą aktyviai pilietinei veiklai, paskatinti dalyvavimą Lietuvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime.
  • Pristatyti jaunimo organizacijų nariams efektyvius mokymo metodus, kuriais jie galės vadovautis asmeninėje, visuomeninėje ir profesinėje veikloje.
  • Skatinti jaunimą drauge ieškoti tinkamiausių būdų ir metodų, padėsiančių suprasti ir spręsti nuolat iškylančias aktualias visuomenės ir jų pačių organizacijų problemas.
  • Paskatinti jaunimo organizacijų bendravimą ir bendradarbiavimą.
Šiuo projektu siekiama sukurti efektyvų ugdymo modelį, kuris prisidėtų prie įvairių jaunimo organizacijų lyderių ir narių kompetencijos ugdymo bei profesinio tobulinimo. Modelis buvo kuriamas remiantis jau keletą metų sėkmingai veikiančių Kritinio mąstymo ugdymo ir Debatų programų pagrindu, parengiant į naują auditoriją orientuotą programą, mokomųjų seminarų kursą ir metodinę medžiagą. Kritinis mąstymas - tai aktyvus pažinimo procesas, kūrybiškas idėjų, informacijos analizavimas ir panaudojimas. Debatai yra veiksminga priemonė, skatinanti kritinį mąstymą, padedanti formuoti ir apginti savo įsitikinimus, ugdanti toleranciją kitų nuomonei. Gebėjimas diskutuoti, rasti kompromisą, dirbti komandoje, prisitaikymas prie naujų socialinių situacijų, problemų ir veiksmų įvertinimas, sprendimų priėmimas, konfliktų valdymas - vieni iš svarbiausių įgūdžių šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje.

Projekto dalyviai 
Projektas skirtas visuomeninėms ir politinėms jaunimo organizacijoms.
Projekte dalyvavo 36 šių jaunimo organizacijų atstovai:
Lietuvos teisės universiteto Viešojo administravimo studentų asociacija
Liberalus jaunimas
Tauragės "Versmės" gimnazijos moksleivių parlamentas
Vilniaus universiteto studentų asociacija
Jaunieji centristai
Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija "Apskritas stalas"

Projekto eiga
2002 m. sausis-vasaris
Poreikių analizė - sociologinis tyrimas.
Buvo apklausta daugiau nei 100 aktyvių jaunimo organizacijų narių. Tyrimo rezultatai parodė, kad svarbiausia jaunimo lyderio savybe respondentai laiko gebėjimą suburti ir motyvuoti komandą. Taip pat nemažiau svarbūs gebėjimai yra planuoti bei organizuoti, prisiimti atsakomybę. Tačiau sugebėti spręsti konfliktus bei atstovauti savo organizaciją respondentų nuomone lyderiui nėra būtinas gebėjimas. Iš svarbiausių lyderio gebėjimų respondentai paminėjo individualių ir grupės interesų derinimą; susirinkimų organizavimą bei vedimą. Iš atlikto sociologinio tyrimo duomenų paaiškėjo, kad nepolitinių organizacijų atstovai įvairiuose jaunimo lyderių mokymuose dalyvauja dažniau, nei politinių organizacijų atstovai. Tiek politinių, tiek nepolitinių organizacijų atstovai dažniausiai dalyvauja savo pačių organizuotuose ir inicijuotuose mokymuose.
Tyrimas

2002 m. gegužės 7-8 d.
Mokymai jaunimo organizacijų komandoms.
Mokymų temos:
- Komandos subūrimas ir motyvavimas
- Individualių ir grupės interesų derinimas
- Palankios aplinkos bendravimui ir bendradarbiavimui kūrimas
- Nuomonės formavimas ir gynimas
- Oponavimas ir argumentavimas

2002 m. birželis
Programos tobulinimas.

2002 m. liepos 3-6 d. Dainavos mokymo centras, Druskininkai
Vasaros stovykla jaunimo organizacijų komandoms.
Mokymų temos:
- Problemų identifikavimas ir sprendimo būdai
- Informacijos paieška ir atranka
- Viešųjų kalbų rengimas
- Tekstų (oficialių dokumentų ir raštų) skaitymas, analizė ir išvadų darymas
- Atsakymai į oficialius raštus
- Debatų rūšys. Parlamentiniai debatai
- Projektų kūrimas ir įgyvendinimas

2002 m. liepa-rugsėjis
Rezultatų apibendrinimas. Galutinio mokymo modelio sukūrimas.

Projekto lektoriai

Daiva PENKAUSKIENĖ, Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė
doc.dr. Valdonė INDRAŠIENĖ, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedros docentė, Šiuolaikinių didaktikų centro lektorė
Asta RAILIENĖ, Šiuolaikinių didaktikų centro lektorė
Zoja RUDAK, Debatų centro lektorė, Vilniaus M.Mažvydo mokyklos mokytoja
Neringa SKREBYTĖ,  Debatų centro lektorė


Projekto rezultatai
Parengta ir išbandyta jaunimo lyderių ugdymo programa, kuria bus galima naudoti projekte nedalyvavusių jaunimo politinių bei visuomeninių organizacijų narių mokymuose.
Jaunimo lyderių ugdymo programa
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt