LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


LeGMe - Mokomės būti gerais mentoriais. Nr.2013-1-RO1-GRU06-29565 1

   


Trukmė: 2013 - 2015 m.

Rėmėjas:
Europos Komisija, Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig mokymosi partnerysčių programa

Projekto vykdytojas:
Tarptautinis kritinio mąstymo ugdymo konsorciumas (Rumunija) 

Projekto partneriai:
Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)
Asociacija MUNTERwegs (Šveicarija) 
Nacionalinės vaikų teisių apsaugos asociacijos  Mecklenburg-Vorpommern e.V. agentūra (Vokietija) 
Europos studijų ir iniciatyvų centras (Italija) 
Grimstad savivaldybės kvalifikacijos tobulinimo tarnyba (Norvegija) 
Demokratinio švietimo Oravos asociacija (Slovakija) 
Laisvės į švietimą forumas (Kroatija) 

Projekto tinklapis - http://mentorineurope.wordpress.com/Projekto tikslas
Parengti pedagogines priemones bei komandą, gebančią jomis pasinaudoti kuriant efektyvias mentorystės programas, skirtas darbui su suaugusiais ir vaikais, siekiant prasmingos ir atsakingos veiklos bendruomenės gerovei.

Projekto uždaviniai
1. Suteikti suaugusiems galimybę mokytis, padedant vaikams integruotis mokykloje, pasiekti mokymosi sėkmę ir tokiu būdu prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo.
2. Paskatinti mentorius dalytis savo patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais iš savo šalių ir dirbti kartu su Europos kolegomis, pasirengiant darbui su vaikais.
3. Suteikti galimybę mentorių mokytojams dalytis savo patirtimi ir gerosios mentorių rengimo praktikos pavyzdžiais iš savo šalių ir dirbti kartu su Europos kolegomis, siekiant tobulinti savo mentorių mokymo kompetencijas.
4. Sukurti mentorių rengimo programą(-as).

Projekto tikslinės grupės
Suaugusieji, galintys skirti laiko mentorystei: senjorai, bedarbiai, studentai, mentorių mokytojai ir kiti.

Projekto eiga
LeGMe yra mokymosi partnerysčių projektas, kuriame siekta parengti pedagogines priemones bei komandą, gebančią jomis pasinaudoti, kuriant efektyvias mentorystės programas, skirtas darbui su suaugusiais ir vaikais, siekiant prasmingos ir atsakingos veiklos bendruomenės gerovei. Projektu suteikta mokymosi galimybė suaugusiems (mentoriams ir mentorių mokytojams), siekiantiems neformaliojo švietimo veiklų efektyvumo.

Projekto parneriai dalijosi mentorystės programų kūrimo patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, kūrė mentorių mokymo programas, pritaikytas skirtingiems mentorių auklėtinių poreikiams savo institucijose ir  šalyse. Taip pat buvo parengtas bendras leidinys "Gaires mentoriams ir mentorystės programų koordinatoriams".

Į mentorystės programas buvo įtraukti suaugusieji, kurie galėjo skirti laiko šiai veiklai: senjorai, bedarbiai, studentai ir kiti, norintys ir įsipareigoję dalyvauti. Šie žmonės jautėsi prisidedantys prie visuomenės gerovės, aktyviai tenkindami jų bendruomenės poreikius, o tai itin reikšminga asmeninė patirtis.

Projekto veiklos: 
1. Informacijos apie egzistuojančias rizikos grupės vaikų ir jaunuolių mentorių programas atranka ir analizė.
2. Mentorių programų bendros struktūros ir gairių parengimas.
3. Atskirų mentorių programų rengimas kiekvienoje partnerėje šalyje.
4. Mentorių programų išbandymas, jų monitoringas ir vertinimas naudojantis kitų partnerių bei suinteresuotųjų teikiama parama virtualioje erdvėje.
5. Projekto rezultatų sklaida ir tolesnis naudojimas; projekto susitikimai.

Šiuolaikinių didaktikų centras vykdydamas projektą Lietuvoje, bendradarbiavo su vietiniais partneriais – Šv. Kryžiaus namais ir Lentvario Caritas vaikų dienos centru "Akimirka". Projektui prasidėjus, buvo sudaryta projekto grupė, kurios nariai buvo šių organizacijų darbuotojai bei kiti asmenys, pareiškę norą dalyvauti projekte ir tapti suaugusiųjų švietėjais – būsimųjų mentorių mokytojais.

2013 m. Šiuolaikinių didaktikų centras parengė metodologiją mentorių rengimo programų situacijai partnerėse šalyse tirti. Remiantis ja, projekto grupė parengė ir atliko mentorių rengimo situacijos tyrimą mūsų šalyje, nagrinėjo mentorystės programas, bendravo su tų programų įgyvendintojais. Tyrimo rezultatų apžvalgoje aprašomos identifikuotos ir nagrinėtos mentorių rengimo programos Lietuvoje, koncentruojantis į programas, skirtas ruošti mentorius darbui su įvairaus amžiaus vaikais, aptariami programų panašumai ir skirtumai.

Nuo 2014 m. kovo mėn. projekto grupė pradėjo dirbti su parengtomis mentorių rengimo programų gairėmis. Dirbant grupėje susitikimų metu ir individualiai pasidalijus konkrečiomis užduotimis, buvo parengtas pirmasis mentorių rengimo programos variantas, kuriame aptartas ir visas mentorių paieškos bei atrankos procesas.

2014 m. lapkričio – 2015 m. kovo mėn. vyko mentorių rengimo programos išbandymas, monitoringas ir vertinimas. Buvo atrinkta 15 būsimųjų mentorių, kurie 2014 m. birželio 5-6 d. ir rugsėjo 25-26 d. dalyvavo 6 val. trukmės mokymuose. Pagrindinės temos – savanorystės sąvoka, savanorių teisės ir pareigos, pagrindiniai savanorystės principai, motyvacija savanorystei, asmens pažinimas, geroji savanorystės patirtis.

Gairės mentoriams ir mentorystės programų koordinatoriams, 2015. 

Leidinyje nagrinėjami pagrindiniai mentorystės programos rengimo aspektai: programos tikslingumas, programos struktūra, žmogiškieji ištekliai (mentoriai, mentorių mokytojai), mentorių mokymo(-si) poreikių nustatymas, mentorių mokymas, ugdytinių atranka, mentorių-ugdytinių porų sudarymas, tinkamas mentorystės programos įgyvendinimas (koordinavimas, sklaida, įvertinimas). Remdamiesi projekto patirtimi, gairių kūrėjai pateikia klausimus, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį programų rengėjams.
Leidinyje pateikiamos gairės mentorių mokymo programos rengimui: programos paskirtis, struktūra, trukmė, mentorių mokytojo vaidmuo, mokymo metodai ir strategijos, metodinė medžiaga mokytojams, mokymų stebėsena ir įvertinimas. Pateikiama daug pavyzdžių, kaip įvairūs mentorių mokymų programos aspektai buvo įgyvendinami projekto partnerių organizacijose.
Vadove taip pat pateikti projekto partnerių organizacijų parengtų ir ištestuotų mentorių mokymo programų aprašymai.

Leidinys anglų kalba


Pirmasis partnerių susitikimas 2013 m. spalio 31d. - lapkričio 3 d., Zug, Šveicarija
Plačiau apie susitikimą
     

Antrasis partnerių susitikimas 2014 m. vasario 5-8 d., Palermas, Italija
Plačiau apie susitikimą
     

Trečiasis partnerių susitikimas 2014 m. rugsėjo 10-13 d., Vilnius
Plačiau apie susitikimą
     

Mentorių mokymai 2014 m. rugsėjo 25-26 d., Vilnius
     

Ketvirtasis partnerių susitikimas 2015 m. vasario 4-7 d., Schwerin, Vokietija
Plačiau apie susitikimą
     
Baigiamasis partnerių susitikimas 2015 m. gegužės 21-22 d., Cluj-Napoca, Rumunija
Plačiau apie susitikimą
     
Baigiamasis projekto viešinimo renginys 2015 m. birželio 17 d., Vilnius
     

Projekto naujienlaiškis 2013 m. gruodis
Projekto naujienlaiškis 2014 m. lapkritis

Projekto produktai ir rezultatai
• Partnerių atlikta mentorių rengimo programų analizė;
• Mentorių rengimo programa;
• Mentorių rengimo programų stebėsenos ir vertinimo įrankiai ir sistemos;
• Gairės mentoriams ir mentorystės programų koordinatoriams;
• Partnerių tinklaraštis ir Facebook puslapis;
• Naujienlaiškiai.
 
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt