LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai: programa Kaliningrado regiono pedagogams


Trukmė: 2002 m.

Rėmėjas:
LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto partneriai:
Jaunimo karjeros centras
Černiachovskio pedagoginis koledžas
Immanuelio Kanto valstybinis Rusijos universitetas (buvęs Kaliningrado valstybinis universitetas)


Projekto tikslai
  • Suteikti Kaliningrado apskrities pedagogams žinių apie kritinio mąstymo ugdymą bei sėkmingą karjeros planavimą.
  • Ugdyti kritinio mąstymo ir nuolatinio mokymosi įgūdžius bei padėti jaunimui adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje ir sėkmingai planuoti savo profesinę karjerą.
  • Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.
Projekto dalyviai
Kaliningrado srities ugdymo institucijų pedagogai, iš viso - 22 dalyviai.

Projekto eiga
Šiandieninė rinkos ekonomikos situacija diktuoja nemažus reikalavimus jauniems žmonėms, norintiems sėkmingai realizuotis profesinėje srityje. Nuolat didėjantys reikalavimai darbuotojų gebėjimams bei kompetencijai, konkurencija darbo rinkoje, bedarbystė - vienos iš didžiausių problemų, su kuriomis šiandien susiduria jaunas žmogus. Šios problemos aktualios ne tik Lietuvoje, bet ir visose buvusiose Sovietų Sąjungos bei Rytų Europos šalyse.

2002 m. rugsėjo 27 d. vyko pirmasis projekto koordinatorių ir partnerių susitikimas Šiuolaikinių didaktikų centre, kurio metu buvo aptarta projekto vykdymo eiga bei etapai, susitarta dėl pilotinių seminarų vykdymo laiko bei vietos, aptarta projekto dalyvių atrankos sistema bei kiti organizaciniai klausimai.

2002 m. spalio 28-29 d. vyko pirmasis seminaras Černiachovskio pedagoginiame koledže.
Seminaro dalyviai buvo supažindinti su kritinio mąstymo samprata ir jo svarba planuojant karjerą. Pirmąją seminaro dieną buvo pristatyta kritinio mąstymo ugdymo schema, kuria vadovaudamiesi dalyviai turėjo grupelėse parengti pamokos planą, jį pristatyti. Antroji seminaro diena buvo skirta teksto analizei; aptarta aplinkos įtaka kritinio mąstymo ugdymui. Seminaro pabaigoje dalyviai gavo namų darbus - suplanuoti ir pravesti pamoką/paskaitą pagal kritinio mąstymo ugdymo schemą.

2002 m. lapkričio 21-22 d. vyko antrasis seminaras Černiachovskio pedagoginiame koledže.
Pirmąją seminaro dieną dalyviai pristatė namų darbus, pasidalino įspūdžiais apie vestą užsiėmimą, atsakė į kolegų klausimus. Vėliau buvo pristatyta karjeros planavimo samprata, aptartos karjeros ugdymo galimybės ugdymo procese. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas profesijos pasirinkimui kaip pradiniam karjeros planavimo etapui. Antrąją seminaro dieną dalyviai turėjo galimybę gautas žinias pritaikyti praktikoje: analizavo ugdymo programas bei galimybes integruoti karjeros planavimą į ugdymo procesą. Mokytojai panavo savo mokomojo dalyko užsiėmimą remdamiesi kritinio mąstymo schema, integruodami į jį informaciją apie karjeros planavimą bei siekimą.

Projekto lektoriai
Daiva PENKAUSKIENĖ, Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė
doc. dr. Valdonė INDRAŠIENĖ, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedros docentė
Zina BALTRĖNIENĖ, Jaunimo karjeros centro direktorė
Asta RAILIENĖ, Šiuolaikinių didaktikų centro ir Jaunimo karjeros centro lektorė
Vėjūna ROŽUKIENĖ, Jaunimo karjeros centro lektorė


Projekto rezultatai
  • Projekto metu buvo susitarta dėl tolesnio bendradarbiavimo.
  • Projekto rengėjai ir organizatoriai mano, kad projektas buvo sėkmingas, nes pateisino seminarų dalyvių lūkesčius ir parodė, kad tokio pobūdžio projektai yra tikrai reikalingi pedagogams.
  • Pavyko suburti tarptautinę komandą, kuri yra atvira tolesniam bendravimui ir bendradarbiavimui.


NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt