LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Europos integracija ir mokykla

   


Trukmė: 2000 - 2001 m.

Rėmėjas:
Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje

Projekto vykdytojas:
Europos namai

Projekto partneriai:
Šiuolaikinių didaktikų centras
Šiaulių jaunimo ir moksleivių informacijos centras "Jaunimas kelyje į Europą"


Projekto aktualumas
Bendravimas su mokyklomis parodė, kad daugelis moksleivių bei mokytojų, turintys kūrybinių idėjų. neturi galimybės, o dažnai ir ryžto, įgyvendinti savo sumanymų už mokyklos ribų; kad informacija apie Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą problemas, privalumus ir galimybes nėra pakankama ir prieinama kiekvienam moksleiviui dėl savo sudėtingos terminologijos ir problemų formulavimo. Taip gimė projektas, kuris pavadintas "Europos integracija ir mokykla".

Projekto tikslas
Supažindinti moksleivius su Lietuvos politinio gyvenimo aktualijomis, integracijos į Europos Sąjungą problemomis, įtraukti bendrojo lavinimo mokyklas į atviros, demokratiškos mokyklos kūrimą, paskatinti kurti projektus, kurie butų įdomūs ir reikšmingi tiek patiems jų autoriams ir vykdytojams, tiek visai mokyklos bendruomenei, paskatinti bendradarbiavimą tarp mokytojų ir moksleivių.

Projekto dalyviai
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai ir mokytojai

Projekto eiga
Paskaitos apie Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą
 Vilniaus ir Šiaulių miestų vyresniųjų klasių moksleiviams buvo surengtos paskaitos-diskusijos apie Lietuvos narystės Europos Sąjungoje naudą ir kaštus, laisvą asmenų judėjimą Europos Sąjungoje, Ignalinos atominės elektrinės uždarymą bei Lietuvos energetikos ateitį, Lietuvos-Rusijos santykius ir žemės ūkio raidos perspektyvas integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis. Paskaitose-diskusijose dalyvavo apie 200 moksleivių. Išklausę paskaitų ciklą, jie savarankiškai rengė pranešimus aktualiausiais integracijos i Europos Sąjungą klausimais.

Daugiau kaip 80 moksleivių parengė pranešimus ir pristatė juos bendraamžiams įvairiose Vilniaus ir Šiaulių miestų mokyklose. Komisija įvertino šiuos pranešimus:
"Lietuvos narystės ES nauda ir kaštai", "Lietuvos-Rusijos santykiai" (Alvydas Palionis)
"Lietuvos narystės ES nauda ir kaštai" (Jonas Steponėnas)
"Žemės ūkio perspektyvos" (Vytautas Mikalajūnas)
"Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungos šalyse" (Juliana Špundova)
"Lietuvos-Rusijos santykiai" (Mantas Bileišis ir Juozas Ramanauskas)
"ES deklaruojamo laisvo asmenų judėjimo perspektyvos" (Darius Švambaris)
"Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas" (Gytis Pirvinskis)
"Lietuvos narystės ES nauda ir kaštai" (Gintaras Lemkis)

Vasaros stovykla "Jaunimas kelyje į Europą"
2001 m. birželio pabaigoje geriausių pranešimų autoriai dalyvavo vasaros stovykloje "Jaunimas kelyje į Europą". Jos metu moksleiviai diskutavo apie jaunimo ateitį Lietuvai įstojus į ES, inscenizuoto ES Ministrų Tarybos posėdžio metu svarstė naujų šalių priėmimo klausimą, lavino pranešimų pristatymo į gūdžius ir kt. Praktinio darbo metu moksleiviai rengė Lietuvos "derybines pozicijas" ir vedė derybas dėl šikšnosparnių populiacijos ir arealo apsaugos bei geltonųjų dviračių naudojimo sostinėje.


Konkursas "Mano mokykla - Europos mokykla"
Šiuolaikinių didaktikų centras dalyvavo projekte organizuojant konkursą "Mano mokykla - Europos mokykla" 2001 m. vasario 14-balandžio 30 d.
Konkurso tikslas - įtraukti bendrojo lavinimo mokyklas į projektų, kurie būtų įdomūs ir reikšmingi patiems jų autoriams ir vykdytojams bei visai mokyklos bendruomenei, kūrimą, skatinti domėjimąsi Europos Sąjunga, bendradarbiavimą tarp mokytojų ir moksleivių.
Mokyklų komandos siuntė kūrybinius darbus-projektus, atspindinčius jų mokyklos, kaip atviros ir demokratiškos visuomenės dalies, viziją.
Darbų formą konkurso dalyviai rinkosi patys - tai buvo laikraščiai, mokyklos dekoravimo pavyzdžiai, radijo laidų ir renginių aprašymai.
Konkurse dalyvavo 143 mokyklos, iš jų 16 gimnazijų, 86 vidurinės, 27 pagrindinės, 8 pradinės, 3 internatinės ir 3 aukštesniosios mokyklos. Konkursui buvo pateikti 163 kūrybiniai darbai-projektai.

 


Konkurso plakatas. (dail. R.Kepežinskas)


Konkurso laureatai
Kauno Sargėnų vidurinės mokyklos komanda.
Vadovai: mokytojai A.Augustis, I.Švėgždienė.
Meninis projektas-akcija "Solidarumas I".
Projekto tikslas - apjungti ir solidarizuoti mokyklos mokinius ir visuomenę su europinėmis idėjomis ir šiuolaikiniu menu. Projektas sukurtas kaip atsvara tradiciniams renginiams ir skirtas mokyklos gyvenimo pagyvinimui, naujų idėjų sužadinimui. Tai kasmetinė menus apjungianti ir europines idėjas skleidžianti akcija mokykloje.

Klaipėdos raj. Veiviržėnų vidurinės mokyklos moksleivių komanda.
Vadovė - mokytoja A.Giržadienė.
Mokyklos dekoravimo projektas "Graffiti".
Projekto tikslas - dekoruoti mokyklos požemio fojė "graffiti" technika ir įrengti čia salę, kurioje galėtų vykti įvairūs mokyklos renginiai.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos moksleivių ir mokytojų komanda.
Vadovė - mokytoja R.Albrikienė.
Kūrybinis darbas-projektas "Taisyk draugui kelią".
Projekto tikslas - suburti ir apmokyti vyresnių klasių moksleivius darbui su vaikais, turinčiais bendravimo, psichologinių ar priklausomybių problemų. Užsiėmimų, kurie vyko vakarais ir savaitgaliais, metu tam tikrų problemų turintys vaikai buvo mokomi bendrauti, išsakyti savo mintis, abejones, spręsti konfliktus, pasakyti "ne" žalingiems įpročiams, vyko į ekskursijas.

Vilniaus Baltupių vidurinės mokyklos mokytojų ir moksleivių komanda.
Vadovas - mokytojas R.Ramanauskas.
Kūrybinis darbas-projektas "Agora". Projekto tikslas - sukurti savitą, tik šiai mokyklai būdingą "geografinę erdvę", paverčiant mokyklos pirmojo aukšto fojė senovės Atėnų agora, kurioje galėtų vykti (ir jau vyksta) bendri mokyklos administracijos, mokytojų ir moksleivių pasitarimai svarbiausiais mokyklos bendruomenės klausimais. Mokyklos aikštė jau radiofikuota, planuojama jai suteikti stilizuotą turgaus aikštės vaizdą, kuris atspindėtų senovės Graikijos, Europos bei Lietuvos senųjų miestų bruožus.


Konkurso prizininkai
Biržų r. Germaniškio pagrindinė mokykla.
Vadovės: mokytojos R.Gudeikienė, K.Manikienė.
Kūrybinis darbas-projektas "SAVAS KAMPAS".
Projekto tikslas - ieškant netradicinių dekoravimo formų, naudojant buitines atliekas, plastinės išraiškos priemones, sukurti mokykloje laisvalaikio praleidimo erdvę "Savas kampas".

Kuršėnų Daugėlių vidurinė mokykla.
Vadovė - mokytoja D.Janušauskienė.
Projektas "Pertrauka be stresų!"Projekto tikslas - reorganizuoti pertraukas, kad jų metu moksleiviai galėtų pailsėti, realizuoti save, atsipalaiduoti prieš kitas pamokas.

Klaipėdos r. Veiviržėnų vidurinė mokykla.
Vadovas - mokytojas A.P.Neimontas.
Moksleivių mokslinė-techninė kūryba.
Projekto tikslas - skatinti moksleivius kurti, padėti atskleisti prigimties galias, stebėti jų raišką; formuoti mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius; užimti moksleivius laisvalaikiu, nukreipiant jų veiklą doros ugdymui.

Kupiškio r. Noriūnų J.Černiaus vidurinė mokykla.
Vadovė - mokytoja J.Kovaliūnienė.
Tiriamasis darbas "Vaikų darželio problema Noriūnuose".
Projekto tikslas - aptarti ir visapusiškai išanalizuoti labai aktualią gimtajam miestui vaikų darželio problemą. Moksleivių sukaupta medžiaga ne tik atskleidžia problemos aktualumą, bet ir numato galimus jos sprendimo būdus.

Vilniaus Žygimanto Augusto vidurinė mokykla.
Vadovė - mokytoja R.Kazlauskienė.
Tiriamasis darbas "Cedrono aukštupio draustinio tvarkymo ir tiriamieji darbai".
Projekto tikslas - globojant Cedrono aukštupio draustinį, skatinti moksleivių gebėjimus vykdyti tiriamąjį darbą, rinkti ir analizuoti duomenis, daryti išvadas, savarankiškai analizuoti ir spręsti problemas.

Šilutės darželis-pradinė mokykla "Raudonkepuraitė".
Vadovė - D.Normantienė.
Kūrybinis darbas-projektas "2002 metų kalendorius".
Kalendorius - bendras visos mokyklos bendruomenės darbas, pristatantis mokyklos gyvenimą, ateities planus, mokyklos viziją.

Julius Lapinskas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleivis.
Individualus kūrybinis darbas "Pradinės mokyklos projektas".
"Daugelis šiuolaikinių mokyklų yra žingsnis atgal: apgriuvusios sienos, pelėsiai, krintančios ant galvų kalkės, tinkas… Norėjau, kad mano projektuojama mokykla nebūtų tokia…" - pristatydamas projektą rašė moksleivis.


Nuotraukos iš 2001 m. birželio 20 d. baigiamojo konkurso renginio
   


NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt