LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


DeTALES – Suaugusiųjų mokymas, kuriant skaitmenines Europos plėtros istorijas

 


Trukmė: 2010 - 2012 m.

Rėmėjas:
Europos Sąjunga

Projekto vykdytojas:
Luigi Sturzo institutas, Italija

Projekto partneriai:
Šiuolaikinių didaktikų centras, Lietuva
Grimme institutas, Vokietija
Wrexham Yale koledžas, Didžioji Britanija
Bulgarijos vystymo agentūra, Bulgarija
Visuomeninė antropologijos asociacija, Vengrija
Denzili švietimo savanorių asociacija, Turkija

Neformalus partneris
Asociacija SEED, Šveicarija

Oficiali projekto interneto  svetainė http://www.detales.net


Projekto aktualumas
Projekto metu susitiks senųjų ir naujųjų ES narių besimokantys suaugusieji ir naudodami istorijų pasakojimo metodą, dalysis savo pamąstymais ES plėtros temomis skaitmeninėje erdvėje. Skaitmeninių istorijų pasakojimo metodas – tai priemonė pasidalyti asmenine patirtimi, padedanti geriau suprasti Europos identitetą ir kultūrinės įvairovės privalumus bendrame politiniame ir geografiniame kontekste.

Projekto tikslas
Projekto tikslas – skatinti suaugusiųjų iš ES šalių suartėjimą ir pilietinį aktyvumą, perduodant žinias apie ES plėtrą.

Projekto uždaviniai
  • Ugdyti esminių ES plėtros ir bendrųjų europinių vertybių kompetencijas;
  • Ugdyti pilietiškumą; Ugdyti esminių ES plėtros ir bendrųjų europinių vertybių kompetencijas;
  • Skatinti ES narių tarpkultūrinį dialogą; Ugdyti esminių ES plėtros ir bendrųjų europinių vertybių kompetencijas;
  • Ugdyti suaugusiųjų IT kompetencijas; Ugdyti esminių ES plėtros ir bendrųjų europinių vertybių kompetencijas;
  • Skatinti dalyvavimą viso gyvenimo mokymesi.
Projekto dalyviai ir tikslinės grupės
Projektas skirtas suaugusiųjų mokytojams ir suaugusiems iš socialiai pažeidžiamų grupių (mažiau išsilavinę asmenys, pensininkai, bedarbiai, imigrantai, moterys vienos auginančios vaikus).

Projekto eiga

Tikslinių grupių kokybinis tyrimas
Projekto partnerių šalyse 2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. buvo atliktas kokybinis tyrimas, siekiant įvertinti tikslinių grupių mokymosi aplinką, IT kompetencijas ir ES plėtros supratimą (identitetą, plėtrą, mobilumą, darbo rinką, pilietinę poziciją). Bulgarijoje, Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje buvo apklausiami senjorai, Italijoje, Vengrijoje, Turkijoje – 35-54 m. amžiaus mažiau išsilavinę suaugusieji.
Nors respondentų grupės buvo labai įvairios, tačiau jų atsakymuose į klausimus labiausiai aktualiomis temomis, pastebimos panašios tendencijos. Siekiant šio projekto tikslų, labai svarbus buvo identiteto supratimas europiniame kontekste – dauguma atsakiusiųjų į klausimus Europą apibrėžė kaip kultūrų derinį, kurios egzistuoja nepriklausomai ir tuo pat metu daro įtaką viena kitai, sukurdamos vienetą, grindžiamą tolerancija ir bendromis kultūrinėmis vertybėmis. Toks supratimas lėmė ir daugumos respondentų įsitikinimą, kad ES turėtų būti atvira visoms ES kultūroms ir idėjoms, taip pat norą daugiau sužinoti apie kitas Europos šalis ir kultūras. Atvirumą kitoms kultūroms ir vertybėms taip pat rodo pažymėtas respondentų, ypač iš šalių – senųjų ES narių, aukštas mobilumo lygis. Tyrimas parodė žemesnį mobilumą darbo rinkoje, tačiau tai galima būtų paaiškinti tikslinės grupės charakteristikomis – tai žemos kvalifikacijos suaugusieji, vyresnio amžiaus darbuotojai bei senjorai, kurie yra mažiau linkę rizikuoti persikeldami dirbti į kitą šalį.
Ne mažiau reikšmingas apklaustųjų susirūpinimas ES gebėjimu spręsti esamas problemas. Nors jos piliečiai vis dar atviri kitų šalių stojimui į ES, tačiau dabartinė ekonomikos krizė iškėlė daug klausimų ir sustiprino situacijos neapibrėžtumą. Nepaisant to, tyrimas rodo santykinai aukštesnį ES piliečių aktyvumą – dauguma respondentų palaiko Europos vertybes ir yra įsitikinę, kad Europos plėtra suteikia daugiau galios ES ir valstybėms-jos narėms.
Tyrimo ataskaita (EN)

Skaitmeninių istorijų metodo vadovas
Remiantis tyrimo duomenimis yra parengtas Skaitmeninių istorijų metodo vadovas, pristatantis skaitmeninių istorijų kūrimo metodologiją ir jos panaudojimo galimybes, analizuojant ES plėtros temas. Vadovas buvo naudojamas tikslinių grupių mokymo metu.
Šis Vadovas yra įrankis, skatinantis ir padedantis žmonėms kurti skaitmenines istorijas apie ES plėtrą. Šio Vadovo tikslas yra pateikti besimokantiesiems inovatyvią metodologiją, kaip dalytis nuomone ir istorijomis apie ES plėtrą bei paskatinti tą daryti kitus žmonės. Vadovas padės besimokančiajam skaitmeninės istorijos kūrimo procese, pagelbės lavinant video medžiagos redagavimo kompetencijas (skaitmenines kompetencijas). Medžiaga taip pat bus naudinga mokantis parašyti istoriją ir ją perkelti į skaitmeninį produktą bei dalytis savo patirtimi su tiksline grupe. Vadovas skirtas švietėjams, mokytojams, lektoriams, savanoriams, dirbantiems formaliajame ir neformaliajame švietime, užsiimantiems savaiminiu lavinimu.
Skaitmeninių istorijų apie ES plėtrą kūrimo Vadovas. Vadovas lektoriams apie skaitmeninių istorijų metodo ES plėtros temoms taikymą.

Lektorių mokymai
2011 m. rugsėjo 16-20 d. Denizlyje (Turkija) vyko lektorių mokymai. Iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies buvo atrinkta ir apmokyta po kelis lektorius, kurie vėliau ves mokymus tikslinėms grupėms. Mokymų metu lektoriai buvo supažindinti su inovatyvia skaitmeninių istorijų metodologija ir jos taikymu mokymo procese, analizavo ES plėtros temas. Visi lektoriai praktiškai išbandė skaitmeninių istorijų kūrimo procesą ir sukūrė savo istorijas ES plėtros tema.

Tikslinių grupių mokymai
2011 m. lapkričio – 2012 m. gegužės mėn. projekto partnerių šalyse vyko mokymai tikslinėms grupėms – senjorams ir 35-54 m. amžiaus žemos kvalifikacijos suaugusiems. Vadovaujami lektorių, mokymų dalyviai analizavo asmeninę patirtį, susijusią su Europos plėtra ir patys kūrė skaitmenines istorijas.
2012 m. kovo – gegužės mėn. Lietuvoje vyko mokymai tikslinei grupei – senjorams. Jų metu siekta sukurti skaitmenines istorijas, atskleidžiančias asmeninę pasakotojų patirtį ir požiūrį į Europos Sąjungos plėtrą ir perspektyvas. Šiuolaikinių didaktikų centras bendradarbiavo su dviem partneriais - Šv. Kryžiaus namais ir Trakų švietimo centru. Viena iš Šv. Kryžiaus namų veiklos sričių – senjorų užimtumo programos. Trakų švietimo centras teikia švietimo paslaugas rajono suaugusiems besimokantiems, tarp kurių ir vyresnio amžiaus žmonės. Šios organizacijos prisidėjo prie projekto, teikdamos pagalbą pritraukiant ir motyvuojant senjorus dalyvauti skaitmeninių istorijų kūrimo procese. Šių mokymų rezultatas – 19 skaitmeninių istorijų lietuvių kalba, penkioms jų parengti subtitrai anglų kalba.

ES Kelionių vadovas
Mokymų dalyvių sukurtos skaitmeninės istorijos yra patalpintos projekto interneto svetainėje ir sudaro virtualų ES kelionių vadovą. Lietuva kelionių vadovui pateikė 19 skaitmeninių istorijų.


Projekto rezultatai
Projektu tikimasi prisidėti prie socialinės sanglaudos ir tarpkultūrinio dialogo, paskatinti ES plėtrą, ugdyti aktyvų pilietiškumą, dalijantis informacija ir asmenine patirtimis apie ES vykstančius procesus ir ugdyti gebėjimą mokytis, naudojant skaitmeninių istorijų pasakojimo metodą.
 
Partnerių susitikimas Romoje (Italija), 2010 m. gruodžio 2-3 d.
     
 
Partnerių susitikimas Diuseldorfe (Vokietija), 2011 m. gegužės 4-6 d.
     
 
Partnerių susitikimas Denizli (Turkija), 2011 m. rugsėjo 16-20 d.
     
Senjorų mokymai Lietuvoje, 2012 m. kovo - gegužės mėn.
     
Baigiamoji konferencija Sofijoje, Bulgarija, 2012 m. rugsėjo 30 d.
     
 
 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis tinklapis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
DeTALES: Digital Education through Adult Learners EU–Enlargement Stories 510674–LLp–1–2010–1–IT–GRUNDTVIG–GMP

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt