LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Nusikalstamumo prevencija bendradarbiaujant


Trukmė: 2004 m.

Rėmėjas:
Danijos užsienio reikalų ministerija

Projekto vykdytojas:
Aarhus savivaldybės Skjoldhojskolen, Danija

Projekto partneriai:
Šiuolaikinių didaktikų centras
Sankt Peterburgo 117-oji gimnazija, Rusija


Projekto tikslai
  • Pasidalinti jaunimo nusikalstamumo prevencijos patirtimi Danijoje, Lietuvoje ir Rusijoje.
  • Suteikti projekto dalyviams teorinių bei praktinių žinių apie mokyklų, socialinių tarnybų ir policijos bendradarbiavimo tinklų įkūrimą ir veiklą.
  • Paskatinti projekto dalyvius kurti tokius tinklus savo regionuose.
Projekto dalyviai
Iš viso projekte dalyvavo 29 dalyviai:
Trakų r. Lentvario M. Šimelionio vidurinės mokyklos pedagogai
Trakų r. policijos komisariato darbuotojai
Trakų r. savivaldybės darbuotojai
Sankt Peterburgo 117-osios gimnazijos pedagogai
Sankt Peterburgo Krasnogvardejsko apskrities policijos komisariato darbuotojai
Sankt Peterburgo Krasnogvardejsko apskrities Švietimo skyriaus darbuotojai

Dalyvių sąrašas

Projekto eiga
Danijoje mokyklos, socialinės tarnybos ir policija valstybės yra įpareigotos vykdyti jaunimo nusikalstamumo prevenciją. Bendradarbiavimas tarp mokyklų, socialinių tarnybų ir policijos Danijoje vyksta jau 20 metų, yra sukurtas taip vadinamas MSP bendradarbiavimo modelis (SSP - Schools - Social services - Police). Šio modelio tikslas - sukurti bendradarbiavimo tinklą, kuris užtikrintų vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevenciją.

Projekto lektoriai-konsultantai Brigitte Julie RASMUSSEN ir Arne NIELSEN iš Danijos pirmojo seminaro metu 2004 m. vasario 25-27, Vilniuje Lietuvos ir Rusijos komandoms pristatė Danijos SSP modelį, dalijosi nusikalstamumo prevencijos patirtimi, vedė mokymus apie SSP partnerystės kūrimą. 
SSP schema

Kovo-gegužės mėn. komandos kūrė SSP modelius savo regionuose. 2004 m. gegužės 11-14 d. Sankt Peterburge įvyko komandų susitikimas, kurio metu pristatyta projekto veikla, rezultatai, aptarti ateities planai.

Įgyvendindama parengtą SSP planą, Trakų r. Lentvario M. Šimelionio vidurinės mokyklos komanda ėmėsi spręsti mokyklos nelankymo problemą. Mokykla ėmė aktyviai bendradarbiauti su policija, mokinių tėvais ir visa miesto bendruomene, sudaryta tarpžinybinė darbo grupė. Klasės auklėtojai, mokytojai aiškinosi mokyklos nelankymo priežastis, informavo mokinių tėvus, mokyklos administraciją. Socialiniai darbuotojai lankėsi probleminių mokinių šeimose, bendravo su mokiniais asmeniškai, buvo sudaromos sutartys su mokiniais. Į šią veiklą įsijungė ir policijos pareigūnai, kurie taip pat dirbo prevencinį darbą su mokiniais ir jų šeimomis. Projekto vykdymo metu mokykloje įvyko 7 specialistų darbo grupės susitikimai, aplankyta 12 šeimų, pasirašytos 37 sutartys su mokiniais. 34 mokiniai pradėjo lankyti pamokas, 10 vaikų pradėjo geriau lankyti mokyklą. Organizuotas jaunųjų policijos rėmėjų darbas - bendraklasių "šefavimas", piešinių ir plakatų akcija "Mokykloje gerai".
Rusijos komandos veiklos planas (EN)
Lietuvos komandos veiklos planas
Lietuvos komandos veiklos ataskaita

Projektol ektoriai-konsultantai Brigitte Julie RASMUSSEN, Frydenlundskolen direktorė, buvusi SSP konsultantė
Arne NIELSEN, SSP konsultantas


Projekto rezultatai
  • Projekto dalyviai aptarė ir išanalizavo tiek Lietuvai, tiek Rusijai aktualią jaunimo nusikalstamumo problemą, pasidalijo vykdomos prevencinės veiklos patirtimi.
  • Susipažinę su Danijos SSP modeliu, projekto dalyviai mėgins jį įgyvendinti savo regionuose.

Seminaras Vilniuje 2004 m. vasario 25-27 d.
 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius, tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt