LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

Projektai


Kritinio mąstymo ugdymas: mokymo programa Baltarusijos pedagogams

 


Trukmė: 2000 - 2002 m.

Rėmėjas:
Atviros visuomenės institutas Niujorke, JAV

Projekto partneris:
Baltarusijos mokytojų ir tėvų lyga "Žingsnis po žingsnio"


Projekto tikslas
  • Ugdyti mokinių pilietiškumą, diegti demokratijos normas ir įgūdžius klasėje.
  • Padėti pedagogams pertvarkyti mokymo procesą, įdiegiant mokymo metodus, skatinančius mokinių kritinį mąstymą ir savarankišką mokymąsi.
Projekto uždaviniai
  • Įgyvendinti Baltarusijoje kritinio mąstymo ugdymo (KMU) programą.
  • Parengti pirmąją kritinio mąstymo ugdymo programos mokytojų ir lektorių kartą. 
Projekto dalyviai
Projekte dalyvavo 68 vidurinių mokyklų, gimnazijų ir licėjų pedagogai iš įvairių regionų.

Projekto eiga
Šis projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant dviems Atviros visuomenės instituto Niujorke, JAV programoms - "Žingsnis po žingsnio" (Step by Step) ir "Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant" (Reading and Writing for Critical Thinking, RWCT).

2000-2001 m. projekte dalyvavę pedagogai išklausė pilną KMU seminarų kursą:
1. Kritinio mąstymo ugdymo schema
2. Kritinį mąstymą skatinančios aplinkos kūrimas
3. Mokymo(-si) metodai, skatinantys kritinį mąstymą
4. Mokymosi bendradarbiaujant metodai
5. Pamokos planavimas
6. Vertinimas ir įvertinimas
7. Mąstančių skaitytojų ugdymas
8. Kritinio mąstymo ugdymas raštu
9. Suaugusiųjų mokymas

Po kiekvieno seminaro mokytojai bandė taikyti įgytas žinias savo klasėse. ŠDC lektoriai stebėjo ir vertino savarankišką mokytojų darbą, teikė konsultacijas.

2001 m. balandžio 17-21 d. ir lapkričio 18-23 d. projekto dalyviai, Baltarusijos mokytojų ir tėvų lygos "Žingsnis po žingsnio" darbuotojai bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai stažavosi Lietuvoje, stebėjo pamokas mokyklose - KMU centruose Vilniuje, Molėtuose, Šilutėje, bendravo su mokytojais.

2002 m. pirmosios kartos KMU mokytojai vedė seminarus antrosios kartos mokytojams iš įvairių miestų ir kaimų mokyklų. ŠDC lektoriai stebėjo ir vertino šiuos seminarus, teikė konsultacijas, taip pat tęsė pirmosios kartos mokytojų pamokų stebėjimą.
2002 m. pabaigoje 38 pedagogai įgijo KMUSR mokytojo kvalifikaciją.


Projekto rezultatai
  • Mokytojai, projekto dalyviai, įgijo naujų žinių ir įgūdžių: kurti aplinką, skatinančią kritinio mąstymo ugdymą ir laisvą nuomonių keitimąsi bei bendradarbiavimą, taikyti kritinio mąstymo ugdymo metodus savo pamokų metu, tapo mąstančiais praktikais. Mokiniai išmoko laisvai reikšti savo mintis, argumentuoti ir apginti savo nuomonę, dirbti bendradarbiaudami su kitais, aktyviai mokytis patys ir būti atsakingi už savo mokymąsi.
  • Parengta pirmoji ir antroji kritinio mąstymo ugdymo programos mokytojų. Mokytojai galės sėkmingi taikyti įgytas žinias praktikoje, bei perduoti savo patirtį kitiems pedagogams.

Projekto lektorės ir koordinatorės Minske


Plačiau apie Kritinio mąstymo ugdymo programą 


NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 

©  Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211, 01128 Vilnius, tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. daiva.penkauskiene@sdcentras.lt