bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos
 

Projektas „JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ“


PROJEKTO EIGA TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekte dalyvauja:
Telšių rajono savivaldybė
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija
Telšių ,,Atžalyno“ vidurinė mokykla
Telšių rajono Nevarėnų vidurinė mokykla

Iš viso - 26 dalyviai: 5 savivaldybės tarnautojai, 4 mokytojai, 1 socialinis pedagogas, 15 mokinių, 1 gydytojas.
komandos sąrašas

Koordinatorė - Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos komanda vykdė projektą „Jaunų žmonių sveikata”. Mokiniai atliko tyrimą, ką jaunimas žino apie pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ir jose teikiamas paslaugas, o apibendrinę apklausos duomenis, parengė pasiūlymus dėl medicinos įstaigų darbo gerinimo. Taip pat parengtas lankstinukas jaunimui apie sveikatos priežiūros įstaigas ir išplatintas miesto mokyklose. Projekto komandos planuose - surengti konferenciją, kurioje dalyvautų apskrities ir Lietuvos medicinos darbuotojai ir skaitytų pranešimu jaunimui apie jaunų žmonių sveikatą.
projekto aprašymas

Telšių rajono Nevarėnų vidurinės mokyklos komanda vykdė projektą „Jaunimo iniciatyvos gražinant ir garsinant Nevarėnų miestelį”, siekdama įtraukti vietinį jaunimą į bendruomenės veiklą. 2008 m. spalio 10 d. vyko Atviros savivaldos diena Nevarėnų seniūnijoje – mokiniai pusę darbo dienos pavadavo seniūnijos darbuotojus, sužinojo, kokios aktualiausios problemos yra sprendžiamos seniūnijoje. Projekto įgyvendinimo metu buvo suburta jaunimo šokių grupė „Toxic boys“ - jaunuoliai koncertavo Telšiuose ir Šventojoje, savo pavyzdžiu skatindama jaunimą turiningai praleisti laisvalaikį. Mokyklos komanda įsijungė į Nevarėnų kultūros centro ir Nevarėnų seniūnijos vykdomu projektus “Medis paklūsta jaunoms rankoms“ (įrengta žaidimų aikštelė prie mokyklos mažiesiems), „Prikelkime dvarą alsavimui“ (pastatytas koplytstulpis Dadotkų kaime). Gražinant miestelį mokinių piešiniais buvo papuošta autobusų stotelė.
projekto aprašymas

Telšių "Atžalyno" vidurinės mokyklos mokiniai įgyvendino projektą "Jaunimo laisvalaikio praleidimo problema". Jaunuoliai, atlikę tyrimą išsiaiškino, kad jaunimas neturi kur turiningai praleisti laisvalaikio, jiems reikalinga žaidimų aukštelė. Mokyklos komanda nutarė surasti rėmėjų ir patys prisidėti prie aikštelės įrengimo. Mokyklos komanda taip pat parengė informacinį lankstinuką apie jaunimo organizacijų veiklą, inicijavo jaunimo organizacijų atvirų durų dieną mokiniams. Telšių "Atžalyno" vidurinėje mokykloje vyko atviros antikorupcinės tematikos pamokos, 2008 m. spalio 24 d. minint Konstitucijos dieną, surengtas testas „Ką žinau apie savo šalį“. Organizuotas piešinių konkursas antikorupcine tema. Vyko susitikimai su kandidatais į Seimo narius G.Vagnoriumi, A. Petkumi. Telšių rajono savivaldybės tarybos narys J. Butkevičius vyresniųjų klasių mokiniams skaitė paskaitą „Pilietiškumo pamokos“.
projekto aprašymas


 
Jauni žmonės paliekantys namus ir išeinantys kurti savarankiško gyvenimo pamatų svetur, nemato galimybių įprasminti savo veiklos gimtinėje. Kaimas tampa senelių ir anūkų namais ir laukiama, kol ateis geresni laikai. Kita vertus, Lietuvos kaimo ateities perspektyvą galima pamatyti per jaunimo iniciatyvas. Jos skirtos aktyviam veikimui gyvenamoje vietovėje. Mokiniai galės pajusti, kad jie irgi svarbūs bendruomenės nariai – rašo Nevarėnų vidurinės mokyklos mokiniai įgyvendinę projektą „Jaunimo iniciatyvos gražinant ir garsinant Nevarėnų miestelį“

 


Strateginio planavimo seminaras 2008-04-16

Telšių "Atžalyno" vidurinės mokyklos komanda

Nevarėnų komanda
 

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos komanda

Projektų pristatymas
 

Mokinių piešiniais papuošta stotelė

Baigiamosios konferencijos akimirkos

Baigiamosios konferencijos akimirkos

 

į viršų

 
© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004