bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos
 

Projektas „JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ“


PROJEKTO EIGA ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto dalyviai:
Šilutės rajono savivaldybė
Šilutės rajono Kintų vidurinė mokykla
Šilutės pirmoji gimnazija
Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ vidurinė mokykla
Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio vidurinė mokykla

Iš viso - 23 dalyviai: 4 savivaldybės tarnautojai, 9 mokytojai, 10 mokinių.
komandos sąrašas

Koordinatorė - Nijolė Rimkuvienė, Šilutės rajono Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Šilutės pirmosios gimnazijos komanda įgyvendino projektą "Sklaidos trūkumas apie Šilutės rajono jaunimo pasiekimus". Projektu siekta viešinti informaciją apie Šilutės rajono savivaldybės jaunimo pasiekimus ir garsina mokinius, kurie garsina Šilutės kraštą. Atlikę gyventojų apklausą, mokiniai atkreipė dėmesį, kad nepakanka informacijos apie rajono jaunimo pasiekimus. Apsilankę Švietimo skyriuje, komandos nariai surinko medžiagą apie Šilutės rajono mokinių laimėjimus olimpiadose, parengė lankstinuką ir straipsnį spaudai, o birželio pirmąją pasveikino visus mokinius. Minint antikorupcijos dieną, gimnazijoje surengta akcija „Lašas po lašo...“, kurios metu akcentuotos pagrindinės vertybės (sąžiningumas, pareigingumas, atsakomybė) ir jų vaidmuo visuomenės gyvenime. Gimnazijos  mokiniai ir mokytojai dalyvavo susitikime su STT pareigūnu, plačiau supažino su korupcijos apraiškomis Lietuvoje. 2008 m. lapkričio 1-3 savaitėmis vyko atviros pamokos–klasės valandėlės „Man svarbu“ 1–2g klasėse.
projekto aprašymas

Šilutės rajono Kintų vidurinė mokykla vykdė projektą “Kintų savivaldos ir jaunimo bendradarbiavimas”. Atlikę 8-10 klasių mokinių apklausą, projekto grupės nariai ištyrė, kad mokiniai nepakankamai žino apie Kintų seniūnijos veiklą. Mokiniai susitiko su Kintų seniūnu A. Kliženčiu, pristatė anketos duomenis, susipažino su seniūnijos darbo specifika, darbuotojų pareigomis ir seniūnijos teikiamomis paslaugomis. Mokiniai parengė informacinius lankstinukus apie seniūnijos veiklą ir suderino juos su seniūnijos darbuotojais. Nuo 2008 m. spalio 7 d. iki 14 d. mokykloje ir seniūnijoje vyko mokinių kurtų lankstinukų paroda.
projekto aprašymas

Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ vidurinė mokykla vykdė projektą "Švėkšnos seniūnijos veiklos efektyvumas" ir siekė išsiaiškinti, ar Švėkšnos seniūnijos veikla efektyvi, ar tenkina gyventojų poreikius. Mokiniai susitiko su seniūnu A. Šepučiu ir kitais seniūnijos darbuotojais, domėjosi seniūnijos veikla. Parengę anketas, mokiniai tyrė gyventojų nuomonę apie Švėkšnos seniūnijos veiklos efektyvumą, aiškinosi jų poreikius ir tyrimo duomenis pristatė seniūnijos darbuotojams, gyventojams, mokyklos bendruomenei, parengė lankstinuką apie seniūnijos veiklą. 
projekto aprašymas

Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio vidurinė mokyklos komanda įgyvendino projektą "Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinės veiklos skaidrumas". Mokiniai lankėsi seniūnijoje, susipažino su socialinio darbo organizatorių veikla, sužinojo apie seniūnijos teikiamas socialines paslaugas, domėjosi vykdoma prevencine veikla, analizavo seniūnijos socialinės veiklos darbo efektyvumą. Atlikę gyventojų apklausą, projekto grupės nariai pastebėjo, kad gyventojams trūksta informacijos apie seniūnijos veiklą ir teikiamas paslaugas, todėl buvo parengtas ir išplatintas informacinis lankstinukas.
projekto aprašymas

Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos 10 B klasės mokiniai 2008 m. lapkričio 6 d. Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio darželyje–mokykloje organizavo akciją „Nenusirašinėk, nemeluok, nereketuok”. Renginio tikslas - paskatinti mokinius būti sąžiningais tautos piliečiais, padėti išvengti nesąžiningų poelgių. Projekto dalyviai mokė jaunesniųjų klasių mokinius būti sąžiningais ir budriais, ragino apie negerus poelgius pranešti mokytojams, mokyklos vadovybei. Akcijos dalyviai siūlė susidariusias mokinių elgesio problemas spręsti klasės valandėlių metu.

2008 m. lapkričio 14 d. projekte dalyvaujantys Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos 10 B klasės mokiniai vykdė akciją "Išlik savimi". Jos metu mokiniai bendravo su įstaigų vadovais, prekybininkais, įteikė jiems informacinius leidinius ,,Nesitaikstykite su korupcija“, ,,Neduokite ir neimkite kyšio“.

2008 m. lapkričio 10 d. Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio vidurinėje mokykloje vyko 10–12 klasių mokinių susitikimas su LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos viršininku Leonu Barišausku. Susitikimo metu L. Barišauskas išaiškino mokiniams, kas tai yra korupcija, kokios jos apraiškas ir įtaka valstybės gyvenimui. Susitikimo metu įgytos žinios buvo aptartos pilietiškumo pamokose, atvirose pamokose, vykdant debatus, akcijas.

2008 m. lapkričio 18 d. Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos mokiniai lankėsi Žemaičių Naumiesčio Gerumo namuose. Vizito dalyviai susipažino su Gerumo namų darbuotojais, sužinojo apie teikiamas socialines paslaugas.

Džiaukimės ką sukūrėme Lietuvoje ir taisykime kas yra blogai. Gyvenkime be korupcijos
Sandra Šicaitė, Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos 9 klasės mokinė

Aš – Lietuvos pilietė ir  noriu gyventi taikioje, saugioje ir nekorumpuotoje valstybėje
Kristina Toliušytė, Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos 9 klasės mokinė


Baigiamoji konferencija Šilutėje 2008-11-26
Mokytojos L.Šertvytienė (kairėje) ir M.Lidžiuvienė su STT Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio vadovu L.Barišausku

Šilutės r. žemaičių Naumiesčio mokiniai ruošiasi akcijai „Nenusirašinėk, nemeluok, nereketuok“


Lankstinukų dalijimo akcija Švėkšnos turguje 

į viršų

 
© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004