bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos
 

Projektas „JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ“


PROJEKTO EIGA PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
 

Projekto dalyviai:
Pasvalio rajono savivaldybė
Pasvalio rajono Vaškų vidurinė mokykla
Pasvalio Svalios vidurinė mokykla
Pasvalio rajono Ustukių pagrindinė mokykla
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

Iš viso - 40 dalyvių: 3 savivaldybės tarnautojai, 9 mokytojai, 29 mokiniai
komandos sąrašas

Koordinatorė - Vida Stokienė, Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 

Pasvalio rajono Ustukių mokykla inicijavo gamtosaugos projektą „Atliekų rūšiavimas”. Mokiniai siekė paskatinti bendruomenės narius kritiškai pamąstyti apie tai, kaip jie tvarko atliekas, kaip galėtų sumažinti atliekų kiekį. Buvo atliktas bendruomenės narių nuomonės apie atliekų rūšiavimą tyrimas, organizuota aplinkos tvarkymo talka. Projekto komandai pavyko susitarti su Pasvalio apylinkių seniūnu dėl transporto atliekoms išvežti. 2008 m. gegužės - birželio mėn. mokykloje vyko parodos tema ,,Rūšiuojame atliekas“, ,,Kaip galėtume pratęsti šių daiktų naudojimą“.
projekto aprašymas

Ekologijos temą pasirinko ir Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla, įgyvendinusi projektą "Gamtosauga". Buvo organizuota teorinė– praktinė konferencija “Gamta ir etnokultūra”, mokyklos mikrorajono aplinkos tvarkymo talka, mokinių akcija “Mano rankos – šiukšlių nemėto. Mano rankos – šiukšles renka”, gyventojų apklausa “Antrinių žaliavų panaudojimas ”, mokinių piešinių konkursas “Rūšiuokime ir rūpinkimės”.  2008 m. gegužės 10 d. vyko mokyklos pradinių klasių lėlių teatro spektaklis „Šiukšlės mūsų priešai“.

Pasvalio Svalios vidurinės mokykla projektu "Ežerėlio tyrimas ir priežiūra" atkreipė dėmesį į Šiaurės Lietuvos gamtos išskirtinumą lemiantį geologinį reiškinį – karstines įgriuvas (smegduobes), kuriose dažniausiai susiformuoja ežerėliai. Tinkamai neprižiūrint karstinių įgriuvų aplinkos, gali būti užteršiami požeminiai vandenys. Mokyklos komanda ištyrė, kiek ežerėlio vandenyje yra nitratų, fosfatų, amonio jonų, nustatė vandens šarmingumą, kietumą, ištirpusio deguonies kiekį. Tyrimų rezultatai pristatyti 2008 m. balandžio 8 d. Pasvalio krašto muziejuje vykusioje konferencijoje “Gamta ir etnokultūra Pasvalio krašte“. 2008 m. kovo 20 d. Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos atstovai lankėsi Pasvalio seniūnijoje, pristatė šalia mokyklos esančio ežerėlio situaciją, kartu su seniūnijos atstovais aptarė veiksmų planą ekologinei situacijai gerinti. Mokiniai su seniūnijos pagalba organizavo aplinkos tvarkymo akciją.  2008 m. gegužės 23 d. 7 kl. mokiniams vyko integruota pamoka "Gamta ir pilietinis ugdymas" (mokytojos Dalia Kruopienė ir Janina Armonienė).
projekto aprašymas

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija vykdė projektą „Jaunimas prieš korupciją”. Mokiniai susitiko su nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos, savivaldos institucijų atstovais, STT pareigūnais, analizavo korupcijos sąvoką, korupcijos formas ir paplitimą. Jaunuoliai tyrė antikorupcinio ugdymo galimybes ir poreikį, apklausę per 100 rajono gyventojų. Tyrimo rezultatai buvo apibendrinti ir viešai paskelbti. Mokykloje įvairiais renginiais paminėta Antikorupcijos savaitė.
projekto aprašymas

Pasvalio rajono Vaškų vidurinės mokyklos komanda įgyvendino projektą „Korupcija mūsų bendraamžių akimis: Vaškų seniūnijos kryžiai”. Mokiniai vykdė apklausą ir analizavo, kodėl jaunimui aktuali korupcijos tema. Apklaustieji mokiniai nurodė, kad dėl korupcijos yra ne mažiau kalti tie, kurie savo noru ar provokuojami perka valdininkų, gydytojų, policininkų palankumą, tokiu būdu pažeidinėdami kitų žmonių teises, apeidami valstybėje esančias tvarkas ir įstatymus. Jaunimas nemano, kad apgaulės būdu galima sukurti gerovę, kai kažkam sumokoma už aplaidų pareigų vykdymą. Mokinių taip pat buvo klausiama, ar yra dalykų, kurių negalima nupirkti? Ir kas tie žmonės, kurie nėra ir niekada nebus korupcijos ”aukos”? Ieškodami atsakymo į šiuos klausimus, komandos nariai leidosi į ekspediciją ir be materialinio atlygio atlikti naudingą savo kraštui darbą - surinko medžiagą apie seniūnijoje esančius kryžius, ją susistemino, sudarė žemėlapį, pristatė projektą Pasvalio krašto muziejuje.
projekto aprašymas
projekto pristatymas

Kitas Pasvalio rajono Vaškų vidurinės mokyklos komandos įgyvendintas projektas - "Prikelkime lapą antram gyvenimui". Projektu siekta atkreipti dėmesį į gamtinių medžiagų perdirbimą, parodyti, kad netinkamos naudoti medžiagos gali virsti žaliava naujam produktui ir net meno kūriniams. 2008 m. spalio 28 d. mokykloje vyko renginys "Madų ateljė be adatos", kurio metu buvo demonstruojamos iš lapų pagamintos knygos, drabužiai.
projekto aprašymas
 

2008 m. rugsėjo 11 d. Pasvalio rajono savivaldybės komanda svečiavosi Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje, kuri dalyvavo panašiame projekte 2006 m. Vizito dalyviai susipažino su Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos komandos vykdytais projektais, pristatė savo projektus. Užsimezgė bendradarbiavimo ryšiai. Pasvalio rajono komandos nariams buvo surengta pažintinė ekskursija po Anykščių regioninį parką.

2008 m. rugsėjo 20 d. vyko Pasvalio savivaldybės komandų susitikimas su LR Seimo nariu Antanu Matula ir mero pavaduotoju Povilu Balčiūnu.
 


Strateginio planavimo seminaras 2008-05-20
 

Vaškų vidurinės mokyklos projekto pristatymas Pasvalio krašto muziejuje
 

Ustukių mokykla vykdo gamtosaugos projektą
 

Lėvens pagrindinės mokyklos pradinukų spektaklis „Šiukšlės mūsų priešai“
 
Projektų pristatymas Anykščiuose 2008-09-11
 
 
Susitikimas su seimo nariu A. Matula 2008-09-20
 
 
Baigiamoji konferencija „Atvyra savivalda – sveikas žmogus – sveika visuomenė“
 
Baigiamosios konferencijos akimirkos
 

 

į viršų

 
© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004