bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos
 

Projektas „JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ“


PROJEKTO EIGA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
 

Projekto dalyviai:
Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos Baltijos vidurinė mokykla
Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla
Klaipėdos Sendvario pagrindinė mokykla
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla
Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija

Iš viso - 31 dalyvis: 1 savivaldybės tarnautojas, 11 mokytojų, 19 mokinių.
komandos sąrašas

Koordinatorė - Danutė Tamulionienė, Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji inspektorė
 

Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos komanda inicijavo projektą „Mes – piliečiai”, siekdama išsiaiškinti pirminių sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę. Mokiniai tyrė pacientų nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę dviejuose miesto sveikatos priežiūros centruose ir palygino apklausos rezultatus. Taip pat mokiniai tyrė ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų nuomonę apie sveikatos priežiūros darbo organizavimą. Buvo parengtas ir išplatintas informacinis lankstinukas “Pacientų teisės”. 2008 m. gruodžio 4 d. vyko diskusija "Kad visiems būtų geriau", į kurią pakviesti Klaipėdos miesto Sveikatos apsaugos skyriaus darbuotojais ir VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro bei jo II-ojo padalinio atstovai.
projekto aprašymas

Klaipėdos Baltijos vidurinės mokyklos mokinių taryba įgyvendino projektą "Korupcija medicinoje". Siekdami išsiaiškinti pamatinę korupcijos priežastį, mokiniai ieškojo informacijos įvairiuose šaltiniuose, organizavo senato susirinkimą, klasės valandėles „Jaunimas korupcijai sako – NE!“. Buvo atlikta miesto gyventojų apklausa–interviu gatvėse, siekiant išsiaiškinti, ar jie yra susidūrę su korupcija medicinoje ir kodėl vyrauja korupcija medicinoje. Surengti vizitai į viešąsias įstaigas: Klaipėdos miesto savivaldybę (interviu su B. Šimkumi, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotoju), Jūrininkų sveikatos priežiūros centrą (interviu su dirbančiais specialistais, vyriausiuoju gydytoju). Mokykloje vyko renginys “Prisiekusiųjų teismas. Byla "Korupcija medicinoje", kurio tikslas - aptarti korupcijos priežastis medicinoje ir kovos būdus su ja, padiskutuoti, kodėl korupcija taip giliai įsišaknijusi Lietuvos medicinoje. Mokiniai sukūrė dokumentinis filmą, apibendrinantį projekto metu atliktus veiksmus.
projekto pristatymas

Klaipėdos Sendvario pagrindinės mokyklos komanda vykdė projektą "Jaunimo užimtumas". Mokiniai atliko tyrimą "9–10 klasių mokinių užimtumo poreikiai" ir nustatė, kad mokiniai neturi pakankamai informacijos apie galimybes užsiimti prasminga veikla, informacijos ir pagalbos stoka nesuteikia motyvacijos savarankiškai užimtumo paieškai. jaunuoliai lankėsi Klaipėdos miesto savivaldybėje, Klaipėdos Jaunimo centre, Klaipėdos darbo biržos Jaunimo darbo centre, Klaipėdos pirmajame policijos komisariate ir rinko informaciją apie užimtumo organizavimą. Buvo parengtas informacinis lankstinukas mokyklos bendruomenei ir mokyklos mikrorajono gyventojams.
projekto pristatymas

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla vykdė projektą „Mokinių ir policijos bendradarbiavimas, siekiant saugaus eismo kelyje”. Mokiniai tyrė gyventojų nuomonę apie policiją ir jos darbą kelyje, išgirdo žmonių pasiūlymus, kaip policija galėtų pagerinti darbą šioje srityje. Jaunuoliai taip pat parengė klausimyną policijos pareigūnams apie mokinių pagalbą jiems bei korupcijos prevenciją. Buvo parengtas ir išplatintas informacinis lankstinukas, skirtas mokiniams bei miesto gyventojams. 2008 m. lapkričio 21 d. policijos pareigūnai Klaipėdos Vitės pagrindinėje mokykloje pravedė pamoką „Saugus eismas kelyje. Korupcijai – ne.“
  projekto aprašymas

Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazijos komanda įgyvendino projektą "Automobilių stovėjimo aikštelių problemos Klaipėdos mieste". Mokiniai apklausė vairuotojus, kaip jie vertina automobilių stovėjimo aikšteles, su kokiomis problemomis susiduria ir kaip siūlo jas spręsti. Kita mokinių grupė stebėjo automobilių statymo pažeidimus miesto gatvėse. Šią problemą komanda aptarė su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju V. Karmanovu.
projekto pristatymas

Mūsų, kaip modernios valstybės, siekis, pirmiausia,  turėtų būti užtikrinti piliečių saugų gyvenimą skaidrių sprendimų šalyje.

Būti skaidriam – tikėti, kad teisingumas ir tiesa šiam pasauliui dar reikalingi. Aš tikiu! O tu?
Pasaulis be korupcijos – skamba naiviai? Ne šiandien! Tik visi veikdami išvien, galime pasiekti rezultatų, kurie apstulbintų net pačius mus. Ar per dvidešimt nepriklausomybės metų išmokome istorijos pamoką? Drąsa – tautos vienybėje, tautos vienybėje – tiesa.

Matas Drukteinis, Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos 12 klasės mokinys.

Skaidrumas asocijuojasi su vandeniu. Tik idealistui tai bus aliuzija į sąžinę, skaidrią dvasią. Tegul pasauly būna daugiau idealistų.
Mintys, jausmai ir norai – mūsų egzistencijos sąvokos, susijungiančios į vieną esybę žmogaus viduje. Darbai – mūsų vidinių pasaulių atspindžiai. Tik žmogus, turintis skaidrią sielą, gali stebinti pasaulį savo darbais.

Gintarė Dragūnaitė, Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos 12 klasės mokinė.

Klausome tų, kurie mums vadovauja, kurie kuria beprasmius, tačiau jiems naudingus įsakymus. Jei neturime pakankamai proto ar drąsos, visą gyvenimą kartojame – ,,Nieko nesuprantu, viską padarysiu!“
Erika Batakytė, Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos 12 klasės mokinė.

Skaidrūs santykiai gimsta ten, kur yra informacija ir noras ją priimti. Projekto vykdymo procesu džiaugėsi ir mokiniai, ir mokytojai. Mokiniai tuo, kad jautėsi naudingais ir gebančiais bendrauti sudėtingiausiose situacijose, o mokytojai – savo mokiniais - Klaipėdos Sendvario pagrindinės mokyklos komanda

 
Vitės pagrindinės mokyklos komandos susitikimas su policijos pareigūnais

Lankstinukų apie saugų eismą dalijimas
 
 
Mokymai

 
 
"Žaliakalnio" gimnazijos komanda mokymuose
 
 
Sendvario vidurinės mokyklos mokinių tyrimas apie jaunimo užimtumą

Diskusija Vydūno vidurinėje mokykloje
 
 
Sendvario vidurinės mokyklos mokinių apsilankymas jaunimo centre
 
Sendvario vidurinės mokyklos mokinių vizitas į policijos komisariatą

 

į viršų

 
© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004