bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos
 

Projektas „JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ“


PROJEKTO EIGA KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
 

Projekto dalyviai:
Kelmės rajono savivaldybė
Kelmės "Aukuro" vidurinė mokykla
Kelmės rajono Gailių pagrindinė mokykla
Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla
Kelmės „Kražantės“ pagrindinė mokykla
Kelmės rajono Lykšilio pagrindinė mokykla

Iš viso - 27 dalyviai: 1 savivaldybės tarnautojas, 12 mokytojų, 14 mokinių.
komandos sąrašas

Koordinatorė - Janina Každailienė, Kelmės ,,Aukuro“ vidurinės mokyklos istorijos mokytoja

Kelmės „Aukuro” vidurinės mokyklos komanda nutarė prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo, visuomenės informavimo, įgyvendindama projektą „Ekologinės situacijos gerinimas Kelmės rajone”. Jaunimas siekė išsiaiškinti ekologines problemas Kelmės rajone, ištirti gyventojų nuomonę, bei padėti tas problemas spręsti. Susitikę savivaldybėje su kraštotvarkos vyriausiuoju specialistu R. Balčiūnu, mokiniai parengė gyventojų apklausos metodiką, anketą. Iš viso apklausta 60 gyventojų. 2008 m. gegužės mėn. komanda kūrė plakatą ,,Saugokime planetą“, organizavo akciją ,,Atsakingumas“, kurios metu platino skrajutes apie atliekų rūšiavimą. Mokiniai taip pat tyrė gyventojų nuomonę apie Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros veiklą ir darbo kokybės viešumą. Jaunuoliai apklausė 60 Kelmės gyventojų, o su apklausos duomenis supažindino aplinkos apsaugos agentūrą.
projekto aprašymas

Kelmės rajono Lykšilio pagrindinės mokyklos mokiniai vykdė projektą „Lykšilio kaimo bendruomenės ir Šaukėnų seniūnijos bendradarbiavimo efektyvinimas”, kurio tikslas – gražinti savo kaimą ir aktyvinti bendradarbiavimą tarp jaunimo, kaimo bendruomenės ir seniūnijos. Mokiniai apklausė kaimo bendruomenę apie rūpimas problemas ir išskyrė pagrindines: švaros akcijos rengimas, kaimo tvenkinio tvarkymas, gatvių valymas, nugriautų pastatų liekanų tvarkymas. Projekto komanda surengė susitikimą su seniūnu ir kaimo bendruomenės atstovais, išdėstė problemas ir kartu ieškojo sprendimo būdų. Komandos nariai stebėjo, kaip vykdomi seniūnijos ir bendruomenės prisiimti įsipareigojimai, parengė stendą, informuojantį apie vykdomus darbus. 2008 m. surengta popietė "Mes galim", kurios metu projekto rezultatai buvo pristatyti bendruomenei.
projekto aprašymas

Kelmės „Kražantės“ pagrindinės mokyklos komanda vykdė projektą "Kelmės rajono savivaldybės archyvo veikla". Mokiniai siekė susipažinti su Kelmės rajono savivaldybės archyvo veikla, darbo specifika ir iškylančiomis problemomis. Parengę apklausos anketas, mokiniai tyrė, ką apie archyvo veiklą žino mokiniai ir savivaldybės gyventojai. Apklausų duomenis komandos nariai pristatė archyvo darbuotojams, taip pat parengė ir bendruomenėje išplatino lankstinuką apie archyvo veiklą.
projekto aprašymas

Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio–Putvinskio vidurinės mokyklos komanda įgyvendino projektą "Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus veikla", kurio tikslas - supažindinti mokinius, jų tėvus ir bendruomenės narius su korupcijos priežastimis ir pasekmėmis, skatinti pilietiškumą ir atsakomybę už savo poelgius. Komandos nariai susitiko su Kelmės rajono savivaldybės kontroliere V.Šustauskiene, domėjosi jos darbo specifika, diskutavo rūpimais klausimais. Mokiniai taip pat apklausė 50 miestelio gyventojų apie jų požiūrį į korupciją. Pagal anketų duomenis buvo parengtos skaidrės ir pristatytos mokyklos bei miestelio bendruomenėms. 2008 m. lapkričio 17-20 d. mokykloje vyko Antikorupcijos savaitės renginiai: pranešimai apie korupcijos priežastis ir pasekmes, plakatų ir karikatūrų konkursai, akcija "Nenusirašinėk” ir kt.
projekto aprašymas

Kelmės rajono Gailių pagrindinės mokyklos mokiniai parengė projektą „Socialinė veikla Liolių seniūnijoje”. Projektu siekta ištirti Liolių seniūnijos gyventojų  nuomonę apie seniūnijos socialinių darbuotojų veiklą, sužinoti apie socialinių darbuotojų teikiamas paslaugas ir darbo kokybę, aptarti ir parengti pasiūlymų planą, kaip pagerinti socialinę veiklą vykdančių darbuotojų darbo  viešumą. Projekto komandos nariai susitiko su seniūnijos socialiniais darbuotojais, susipažino su jų veikla, domėjosi, ar visada į prašomą pagalbą atsakoma laiku, kaip operatyviai sprendžiamos socialinės problemos. Mokiniai ištyrė gyventojų nuomonę apie Liolių seniūnijos socialinių darbuotojų veiklą, parengė ir išplatino lankstinuką apie seniūnijos darbuotojų vykdomą socialinę veiklą.
projekto aprašymas
 

Praėjusiais mokslo metais Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinėje mokykloje buvo organizuota antikorupcinių renginių savaitė. Mokiniai gana aktyviai į šiuos renginius įsitraukė. Supratome, kad korupcijos tema yra daugumai aktuali, visi pastebi jos daromą žalą. Todėl 2008 m. nusprendėme vykdyti platesnę veiklą, tai yra įgyvendinti projektą, kuris įtrauktų ne tik mūsų mokyklos mokinius ir mokytojus, bet ir miestelio bendruomenę – apie įsijungimą į projektą kalbėjo mokyklos komanda.

Projekto dėka jauni žmonės turėjo galimybę bendradarbiauti, praplėsti gebėjimus, susipažinti su įvairių institucijų veikla, ją viešinti. Dalyvavusieji projekte turės aiškesnes nuostatas, pilietines pozicijas - Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos mokytoja A.Vaitkevičienė

Šis projektas, manome, bus svarbus ne tik mokyklos, bet ir miestelio bendruomenei. Mokiniai ir suaugusieji supras, kad kiekvienas žmogus gali įnešti savo indelį į teisingesnio gyvenimo kūrimą - Šaukėnų Vlado Pūtvio–Putvinskio vidurinės mokyklos komanda.

 
Strateginio planavimo seminaras


 

Seminaras Mažeikiuose 
 
Vizitas į Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrą
 
 
Apsilankymas Kelmės rajono savivaldybės archyve


 

 

į viršų

 
© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004