bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos
 

Projektas „JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ“


PROJEKTO EIGA KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE


Projekto dalyviai:
Kauno rajono savivaldybė
Kauno rajono Neveronių vidurinė mokykla

Iš viso - 23 dalyviai: 1 savivaldybės tarnautojas, 6 mokytojai, 1 socialinis pedagogas, 15 mokinių.
komandos sąrašas

Koordinatorė - Rita Pilipauskienė, Kauno rajono Neveronių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kauno rajono Neveronių vidurinė mokykla vykdė projektą „Gerkime vandenį be nitratų“. 2008 m. kovo–balandžio mėn. mokiniai Neveronių seniūnijoje vykdė akciją, siekdami informuoti gyventojus apie jų geriamo vandens kokybę pagal nitritų ir nitratų kiekį. Buvo ištirta 100 šulinių vanduo Pabiržio ir Neveronių kaimuose. 9 šulinių vanduo buvo netinkamas gerti. Paaiškėjo, jog žmonės geria užterštą šulinių vandenį, dažnai to nė nežinodami. Mokinai parengė gyventojams lankstinuką apie akcijos rezultatus, išdalijo skrajutes apie nitratų daromą žalą, reklamavo antinitratinius filtrus.
projekto aprašymas

Šiuo projektu buvo apjungta gamtosauginė ir kraštotyrinė jaunimo veikla. Mokiniai braižė Neveronių gyvenvietės ir aplinkinių kaimų vietovės planą, žymėjo jame tirtus šulinius. Taip pat mokiniai kūrė sakmes apie Neveronių gatvių pavadinimų kilmę, patys sumaketavo ir išleido sakmių knygelę.

2008 m. gegužės 22 d. mokiniai pristatė projektą Kauno apskrities aplinkotyrinių darbų konferencijoje. Mokyklos bendruomenei buvo įteiktas tarptautinis apdovanojimas – Žalioji vėliava.

Kauno rajono Neveronių vidurinėje mokykloje aplinkosaugai ir jaunimo ekologiniam ugdymui skiriamas didelis dėmesys, atliekamas nuoseklus ir mokiniams patrauklus bei visai Neveronių bendruomenei reikalingas darbas. Mokiniai, dažniausiai per lietuvių kalbos, biologijos, gamtos, geografijos, fizikos, chemijos pamokas bei po pamokų stebi gamtą, atlieka įvairius tyrimus, bandymus, sodina mišką, organizuoja akcijas ir talkas, žygius, kitokius renginius, kurie padeda švarinti ir saugoti aplinką, mažinti klimato kaitos pokyčius. Gamtosauginis darbas sunkus, o kartais tiesiog beviltiškas. Todėl mokyklos švietėjiška misija yra labai svarbi ir reikalinga – teigė mokyklos direktorius J. PetkevičiusMokiniai tikrina šulinių vandenį

Projekto pristatymas Kauno J.Lukšos gimnazijoje

Baigiamosios konferencijos Kaune dalyviai

Žalioji vėliava Neveronių vidurinei mokyklai

 

į viršų

 
© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004