bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos

Projektas „JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ“


 

PROJEKTO EIGA MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekte dalyvavo:
Mažeikių rajono savivaldybė
Mažeikių muziejus
Mažeikių "Ventos" vidurinė mokykla
Mažeikių Kalnėnų vidurinė mokykla
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
Mažeikių r. Plinkšių pagrindinė mokykla
Mažeikių r. Viekšnių vidurinė mokykla
Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla

Iš viso - 33 dalyviai: 8 savivaldybės tarnautojai, 1 muziejaus darbuotojas, 8 mokytojai, 16 moksleivių.

Mažeikių savivaldybės komandos veiklos koordinatorė - Regina Dirginčienė, Mažeikių "Ventos" vidurinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė

ATVIROS PAMOKOS:
2006 04 04 integruota etikos-anglų kalbos pamoka “Pareiga ir sąžinė”/ R.Dirginčienė ir L.Gumuliauskienė, Mažeikių “Ventos” vidurinė mokykla, 8 d kl. (29 mokiniai). 
2006 04 05 integruota etikos-anglų kalbos pamoka “Pareiga ir sąžinė”/ R.Dirginčienė ir L.Gumuliauskienė, Mažeikių “Ventos” vidurinė mokykla, 7 a kl. (28 mokiniai). 
2006 04 17 etikos pamoka “Teisingumas, normos, vertybės” / R.Šiaulienė, Mažeikių Kalnėnų vidurinė mokykla, 10a, 11a kl. (40 mokinių). 
2006 05 25 etikos pamoka "Korupcija – nusikaltimas?” / R.Kesminienė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, 2b (10 kl.) kl. (23 mokiniai). 
2006 04 15 tikybos pamoka “Pasaulio mugėje” / R.Urbonavičiūtė, Mažeikių “Ventos” vidurinė mokykla, 8-9 kl. (42 mokiniai).
Etikos pamoka “Žiniasklaida ir dorovė” / V.Žaltauskienė, Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla, 9-10 kl. (2 pamokos)


VIZITAI Į VIEŠĄSIAS INSTITUCIJAS:

2006 04 10 vizitas į Mažeikių rajono savivaldybės "SoDros" instituciją, susitikimas su "SoDros" vedėja Laima Nagiene ir informacijos centro darbuotojais
2006 05 12 vizitas į Viekšnių seniūniją, susitikimas su seniūnijos direktoriumi Aldoniu Eselinu.
2006 05 26 vizitas į Mažeikų darbo biržą, susitikimas su direktore Alfreda Normatienė ir Informacijos bei knsultacijų skyriaus vedėja Daiva Mažoniene.
2006 05 30-31 vizitas į Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namus, susitikimas su direktore Birute Vaičkiene ir darbuotojais.
Vizitų aprašymai

JAUNIMO PROJEKTAI

Mokyklos ir Darbo biržos bendradarbiavimo stiprinimas
Parengė: Mažeikių rajono savivaldybės Centralizuotos vidaus audito tarnybos vyr.specialistė L.Malininienė, Mažeikių "Ventos" vidurinės mokyklos mokytoja R.Dirginčienė, Mažeikių Kalnėnų vidurinės mokyklos mokytoja R.Šiaulienė ir Mažeikių Kalnėnų vidurinės mokyklos moksleivės R.Abelkytė, R.Ataitė.
Projekto aprašymas
 Moksleivių apklausa apie darbo biržos paslaugas
Projekto lankstinukas

SoDra – visiems atvira socialinių paslaugų institucija
Parengė: Mažeikių rajono savivaldybės mero padėjėja V. Keršienė, Mažeikių "Ventos" vidurinės mokyklos mokytoja R.Dirginčienė, Mažeikių Kalnėnų vidurinės mokyklos mokytoja V.Žaltauskienė ir Mažeikių Kalnėnų vidurinės mokyklos moksleivės A.Gurauskaitė, I.Žiulpaitė.
Projekto aprašymas

Viekšnių seniūnijos informatyvumas ir darbo kokybė
Parengė: Mažeikių rajono savivaldybės Projektų valdymo skyriaus vedėjas E.Eičinas, Mažeikių rajono tarybos narys, Mažeikių r. Viekšnių vidurinės mokyklos mokytojas P.Auryla ir moksleiviai I.Gustytė, V.Knabikaitė, V.Lizdenis, P.Žukauskas.
Projekto aprašymas
Apklausa apie Viekšnių seniūnijos darbo kokybę

Mokyklos ir globos namų bendradarbiavimo stiprinimas
Parengė: Mažeikių r. Plinkšių pagrindinės mokyklos mokytoja V.Katkuvienė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytoja R.Kesminienė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos moksleiviai G.Inta, L.Kazlauskaitė, V.Sukačevskytė, M.Jonauskaitė, Mažeikių "Ventos" vidurinės mokyklos moksleivė T.Švažaitė.
Projekto aprašymas

Vertinimo sistemos skaidrinimas mokykloje
Parengė: Mažeikių muziejaus darbuotoja J.Miliauskytė, Mažeikių "Ventos" vidurinės mokyklos mokytojos I.Lizdenienė, R.Urbonavičiūtė, J.Sučylienė ir moksleivės R.Ramanauskaitė, A.Rupkutė, R.Zakytė.
Projekto aprašymas
Projekto lankstinukas - apklausos apie vertinimo sistemą mokykloje rezultatai

 

Skaidrumas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų aktyvumo. Keikdami korupcijos reiškinius nieko nepakeisime. Kiekvienas aktyvus pilietis turi užduoti sau klausimą, ką aš galiu padaryti? Atsakymas galėtų būti toks: neduok ir neimk kyšio, domėkis korupcijos reiškiniu - Regina Dirginčienė, Mažeikių “Ventos” vidurinės mokyklos mokytoja

 


Mažeikių rajono savivaldybės
komandaSeminaras “Strateginis
planavimas” “Ventos” vidurinėje mokykloje,
2006 04 11 

Viekšnių vidurinės mokyklos mokinių projekto pristatymasKalnėnų vidurinės
mokyklos moksleivių vizitas
į Mažeikių darbo biržą


Moksleivių vizitas į Viekšnių seniūnijąMažeikių komandos vadovė mokytoja R.Dirginčienė ir moksleivės A.Rupkutė, R.Ataitė

Mažeikių komanda konferencijoje Vilniuje,
2006 12 07


Savo projektus pristato  "Ventos" vidurinės mokyklos moksleiviai, 2006 12 07

APIE PROJEKTĄ SPAUDOJE:
Steponavičienė B. Prie "SoDros" - jaunimo akcija // Būdas žemaičių. - 2006 m., birželio 2d., Nr.59 
Sučylienė J.  Geriau uždegti žvakę nei keikti tamsą // Būdas žemaičių. - 2006 m., spalio 31 d., Nr.104 
Jonušaitė A. Jaunimas pasisako už gyvenimą be korupcijos // Santarvė. - 2006 m., gruodžio 10 d.


į viršų

© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004