bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos

Projektas „JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ“


PROJEKTO EIGA ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekte dalyvavo:
Anykščių rajono savivaldybė
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla
Anykščių Antano Vienuolio gimnazija
Anykščių r. Kavarsko vidurinė mokykla
Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

 Iš viso - 29 dalyviai: 2 savivaldybės tarnautojai, 11 mokytojų, 16 moksleivių. 

Koordinatorė - Daiva Tručinskienė, Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos istorijos mokytoja

PROJEKTAI

Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos komanda įgyvendino projektą "2% pajamų viešumas ir skaidrumas". Mokiniai tyrė, kokioms įstaigoms gyventojai skiria 2% paramą, ar domisi, kaip ji yra naudojama, ką jie mano apie įstaigoms skiriamos paramos panaudojimo skaidrumą (apklausta 420 gyventojų). Buvo parengtas lankstinukas, informuojantis bendruomenę apie 2% paramos panaudojimo tikslingumą, viešumą ir skaidrumą. 2006 m. birželio mėnesį komandos nariai organizavo gyventojų paramą gaunančių įstaigų vadovų, bendruomenės narių ir žiniasklaidos atstovų susitikimą.
Projekto aprašymas
Projekto pristatymas
Projekto skrajutė

Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos komanda parengė projektą "Policija yra mūsų draugai", siekdama padidinti policijos veiklos viešumą ir siekti glaudesnio bendradarbiavimo su policija. Mokiniai tyrė gyventojų nuomonę apie policijos darbą, apibendrino apklausos duomenis ir parengė jų pristatymą. Komandos nariai turėjo progos tiesiogiai stebėti pareigūnų darbą ir iš arčiau susipažinti su jų kasdienine veikla. Apie tai mokiniai sukūrė trumpą filmą.
Projekto aprašymas
Projekto pristatymas, apklausos apie policijos darbą rezultatai

Dar vienas Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos įgyvendintas projektas - "Viešieji pirkimai Anykščių savivaldybėje". Komandos nariai tyrė gyventojų nuomonę apie viešuosius pirkimus, domėjosi viešaisiais pirkimais savivaldybėje ir jų vykdymo tvarka, domėjosi viešųjų pirkimų skaidrumu. Mokiniai apklausė 200 miesto gyventojų, o apklausos rezultatus pristatė savivaldybės darbuotojams ir paskelbė rajono laikraštyje. Taip pat parengtas lankstinukas apie tai, kur galima rasti informaciją apie savivaldybėje vykdomus viešuosius pirkimus. Mokyklos komanda inicijavo bendruomenės susitikimą su savivaldybės atstovais, surengė akciją prie savivaldybės "Viešieji pirkimai".
Projekto aprašymas
Projekto lankstinukas
Projekto pristatymas

Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos komanda vykdė projektą "Aš taip pat esu prieš korupciją". Ištyrę Svėdasų miestelio gyventojų nuomonę, mokiniai pastebėjo, kad gyventojams trūksta informacijos apie institucijų veiklą, jie nežino, kur kreiptis dėl iškilusių problemų, žiniasklaida viešina skandalus ir neskiria dėmesio pozityviai informacijai. Komandos nariai parengė ir seniūnijoje išplatino laikraštį "Pragiedruliai", kuriame pristatė gyventojų apklausos duomenis ir pateikė informaciją apie įvairias pagalbą teikiančias institucijas. Su seniūnijos pagalba mokiniai inicijavo gyventojų susitikimą su įvairių institucijų darbuotojais, kuriame buvo gvildenamos rajono bendruomenei aktualios problemos.
Projekto aprašymas
Projekto pristatymas

Anykščių rajono Kavarsko vidurinės mokyklos iniciatyvinė grupė įgyvendino projektą "Už skaidrius žmonių ir institucijų santykius". Mokiniai apklausė 100 gyventojų: kokiomis institucijomis jie pasitiki, kokiomis nepasitiki, su kokių institucijų pareigūnais norėtų pabendrauti. Apklausa parodė, kad labiausiai pasitikima mokykla, bankais, Sodra, seniūnija, o nepasitikima policija, gydymo įstaigomis, teismais. Buvo parengta ir išdalinta gyventojams 200 lankstinukų su apklausos rezultatais ir informacija, paskelbtas straipsnis rajono laikraštyje "Šilelis".
Projekto aprašymas
Projekto pristatymas

ATVIROS PAMOKOS

2006-04-28 istorijos pamoka "Korupcija" / G.Gvozdaitė, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 9 kl. (21 mokinys).
2006-04-28 istorijos pamoka "Korupcija" / G.Gvozdaitė, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 10 kl. (21 mokinys).
2006-05-06 istorijos pamoka "Korupcijos apraiškos senovės Romos respublikoje" / D.Tručinskienė Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla, 11a, 11b, 11c kl. (20 mokinių).
2006-05-08 tikybos pamoka-diskusija "Žengti pro savo vartus" / D.Kuprionienė, Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla, 12a, 12b, 12d, 12e kl. (21 mokinys).
2006-05-16 etikos pamoka "Poreikiai ir norai" / R.Petrylienė, Anykščių r. Kavarsko vidurinė mokykla, 9a, 9b kl. (38 mokiniai).
2006-05-17 etikos pamoka "Poreikiai ir norai" / R.Petrylienė, Anykščių r. Kavarsko vidurinė mokykla, 10a, 10b kl. (31 mokinys).
2006-05-22 pilietinio ugdymo pamoka "Kaip pasakyti "ne" / R.Bakūrienė, Anykščių Antano Vienuolio gimnazija, 2a kl. (30 mokinių).
2006-05-23 pilietinio ugdymo pamoka "Kaip pasakyti "ne" / R.Bakūrienė, Anykščių Antano Vienuolio gimnazija, 2b kl. (30 mokinių).

 

Vykdydami projektą “Aš irgi prieš korupciją!”, mes siekėme supažindinti bendruomenę su korupcijos sąvoka, išmokyti atpažinti korupciją, pateikti argumentų, kodėl korupcija yra blogai, pademonstruoti korupcijos mažinimo galimybes - Simona Vaičionytė, Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 2gA mokinė


Informacinis susitikimas Anykščių savivaldybėje,
2006-03-08


Seminaras “Strateginis
planavimas” A.Baranausko vidurinėje mokykloje,
2006-04-27

Gyventojų apklausą vykdo Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos komanda

Projektą apie viešuosius pirkimus pristato A.Baranausko vidurinės mokyklos mokiniai

Anykščių rajono savivaldybės komandaLenkų komandos priėmimas A.Baranausko vidurinėje mokykloje, 2006-12-06


Moksleivių vaidinimas antikorupcijos tema,
2006-12-06


Anykščių savivaldybės komanda baigiamojoje konferencijoje Vilniuje,
2006-12-07

Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos moksleivių mintys apie korupciją

APIE PROJEKTĄ SPAUDOJE:
Gindrėnas E. Jaunimas už skaidrumą // Šilelis. - 2006 m., spalio 4 d. 
Janukėnaitė G. Viešieji pirkimai Anykščių savivaldybėje // http://www.draugiskamokykla.lt. - 2006 m., spalio 19 d.

į viršų

© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004