bendrasis lavinimas
aukštasis mokslas
kvalifikacijos tobulinimas
tarptautiniai projektai
nuorodos

NUORODOS

 

TEISINIAI DOKUMENTAI
LR antikorupciniai teisės aktai

TYRIMAI
Kauno miesto savivaldybės administracijos tarnautojų tyrimas apie
administracinę etiką, 2008

Korupcija aukštosiose mokyklose, 2003
Valdininkų ir politikų etikos vertinimas, 2002
Mokinių požiūris į korupciją, 2002 (anglų kalba)
Gyventojų požiūris į korupciją, 2001

INSTITUCIJOS
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
STT įkurta 1997 m. kaip LR Prezidentui ir LR Seimui atskaitinga institucija, kurios tikslas - kovoti su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir nusikaltimais valstybės tarnybai. Interneto svetainėje pateikiama informacija apie Lietuvos įstatymus, nukreiptus prieš korupciją, apie nacionalines ir tarptautines kovos su korupcija iniciatyvas.

Transparency International Lietuvos skyrius (TILS)
Tai tarptautinės organizacijos Transparency International padalinys, veikiantis Lietuvoje nuo 2000 m. Jos tikslas – pilietinių antikorupcinių iniciatyvų skatinimas bei organizavimas Lietuvoje. Interneto svetainėje patiekiama informacija apie kovos su korupcija naujienas Lietuvoje ir pasaulyje, antikorupcines TILS iniciatyvas, antikorupcinės informacijos centrą.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI)
LLRI, įsteigtas 1990 m., atlieka tyrimus ir sociologines apklausas reikšmingais ekonomikos ir jos politikos klausimais, kuria reformų koncepcijas, rengia įstatymų projektus ir ekspertizes, teikia siūlymus valdžios institucijoms.

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras (NPLC)
NPLC yra nevyriausybinė organizacija, įsteigta 1997 m. Ji kaupia informaciją apie nusikalstamumą, jo priežastis, sąlygas ir prevenciją, analizuoja kriminogeninę situaciją, nusikalstamumo priežastis bei sąlygas, vertina šio reiškinio tendencijas ir prognozes; inicijuoja, organizuoja ir atlieka mokslinius ir kitus taikomojo pobūdžio tyrimus nusikalstamumo prevencijos srityje. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į Lietuvos ir užsienio šalių bei tarptautines organizacijas ir informacijos šaltinius internete, susijusius su nusikaltimų prevencija ir kontrole.

STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI
Valdžia ir korupcija
Vertybinis valstybės tarnautojo profilis šiuolaikinės Lietuvos politinės kultūros kontekste / Jolanta Palidauskaitė
Korupciją sukuria valdžia / Andrius Bogdanovičius
Korupcijos ištakos ir kovos prieš korupciją veiksmingumas
Korupcija
„Duok kyšį!“ – Korupcija politikoje, visuomenėje ir universitetuose / Holger Lahayne
Korupcijos kirminas iš vidaus graužia pilietinę visuomenę: interviu su Aleksandru Dobryninu / Gediminas Zemlickas
Valstybės tarnautojų etosas: sociologinė perspektyva / Jolanta Palidauskaitė, Virginija Vaičekonienė, Ojaras Purvinis
Korupcija žiniasklaidoje: skaidrumo problema / Aleksandras Dobryninas
Korupcija kaip pokomunistinės visuomenės bruožas / Rasa Ališauskienė
Žiniasklaidos vaidmuo kovojant su korupcija ir jos galimybes ribojantys veiksniai vidurio ir rytų Europos šalyse / A.Lipštas
Politinė reklama ir žiniasklaidos korupcija / Rytis Juozapavičius
Stojimo į ES stebėsenos procesas: Korupcija ir antikorupcinė politika
Korupcija, jos apraiškos ir kovos su korupcija metodai, 2003 / Romualdas Buivydas
Korupcija / Igoris Panovas
Švietimas prieš korupciją / Ellie Keen
Švietimo vaidmuo vykdant nepilnamečių justicijos programą Rytų Europoje ir buvusios Sovietų Sąjungos šalyse / Barbara Henkes
Ugdymas ir pirminė prevencija
Vizijos, tikslai ir vertybės / Cynthia D. Scot, Dennis T. Jaffe, Glenn R.Tobe
 

į viršų

© Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004