LIETUVIŠKAI |  ENGLISH

 

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI

 
Naujienos

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ 2017 m. 

Diskusija „Mokymosi galia: asmeniški atradimai ir/ar praradimai“ 
2017 m. lapkričio 23 d. 16.00, Mykolo Romerio universitetas,  I-220 (Profesoriumas)

VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras ir Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir Socialinio darbo institutas lapkričio 23 dieną, ketvirtadienį, 16 val. kviečia į Suaugusiųjų švietimo savaitei skirtą renginį – diskusiją „ Mokymosi galia: asmeniški atradimai ir/ar praradimai“. Maloniai kviečiame dėstytojus, studentus, administracijos darbuotojus ir socialinius partnerius susitikti ir pasidalinti įvairia asmeninio mokymosi patirtimi, nesvarbu kada, kur ir kaip išgyventa bei įgyta. Diskusijoje dalyvaus MRU Rektorius, doc. dr. Algirdas Monkevičius, Edukologijos ir Socialinio darbo instituto direktorė, prof. dr. Valdonė Indrašienė, Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė bei MRU lektorė dr. Daiva Penkauskienė, MRU studentų atstovai. Diskusiją moderuoja MRU Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisės instituto prof. Justinas Žilinskas.VISOS DIENOS MOKYKLOS KONCEPCIJA

Viešosios diskusijos-konsultacijos Lietuvos miestuose
2017 m. gruodžio 1-8 d.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas LR Vyriausybės siekį užtikrinti kokybišką ugdymą(si) ir mokymo(si) pagalbą visiems, inicijavo Visos dienos mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių kūrimą. Mokslininkų komanda, atstovaujama VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“, atliko užsienio šalių patirties analizę ir Lietuvos galimybių bei poreikių tyrimą, kurių pagrindu kuriamos konceptualios Visos dienos mokyklos nuostatos bei galimi ugdymo proceso organizavimo modeliai. Siekiant pasinaudoti gerąja Lietuvos mokyklų patirtimi, pedagogų, mokyklose dirbančių pagalbos specialistų, švietimo įstaigų vadovų ir platesnės mokyklos bendruomenės, įžvalgomis, organizuojamos viešosios diskusijos-konsultacijos šešiuose Lietuvos miestuose. Maloniai kviečiame dalyvauti ir savivaldybių administracijos vadovus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, kultūros, sveikatos, socialinės pagalbos sričių specialistus. Laukiami visi, suinteresuoti tokios mokyklos idėja ir turintys praktinių patarimų dėl šios idėjos įgyvendinimo.

Viešosios diskusijos bus organizuojamos:
Gruodžio 1d. 10.00 val. Alytaus jaunimo centre
Gruodžio 1 d. 10.00 val. Utenos švietimo centre 
Gruodžio 4 d. 10.00 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje 
Gruodžio 6 d. 10.00 val. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje
Gruodžio 7 d., 10.00 val. Klaipėdos m. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 
Gruodžio 8 d. 10.00 val. Kauno r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje

Planuojama diskusijų trukmė 4–4,5 val.2016-2019 m. įgyvendinamas tarptautinis projektas „Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui“ finansuojamas Erasmus+ programos  lėšomis. Šiuolaikinių didaktikų centras kartu su kitomis institucijomis iš Ispanijos, Italijos, Graikijos, Airijos, Belgijos, Čekijos, Rumunijos dalyvauja projekte kaip Tras-Os-Montes e Alto Douro universiteto (Portugalija) partneris. Projekto tikslas - skatinti kritinio mąstymo ugdymą Europos aukštojo mokslo institucijose, siekiant aukštojo mokslo kokybės ir atitikties darbo rinkos poreikiams bei iššūkiams. Projekto metu bus parengtos rekomendacijos apie kritinio mąstymo įgūdžių ugdymą Europos aukštojo mokslo ir studijų institucijose, kad jos kuo tiksliausiai atlieptų šiuolaikinės visuomenės poreikius. Rekomendacijos bus paremtos išsamiais tyrimais, atliktais projekto partnerių šalyse.DATAUSE projektą Europos Komisija išrinko sėkmės istorijos projektu

2016 m. vasarį Europos Komisija išrinko projektą "DATAUSE – Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos" sėkmės istorijos projektu. Projektas buvo išskirtas dėl poveikio, indėlio į politikos formavimą, naujoviškų rezultatų ir kūrybinių metodų panaudojimo. DATAUSE projektas buvo vykdomas 2010-2012 m. pagal Europos Comenius Mokymosi visą gyvenimą programą. PCG koordinavo komandą, kurią sudarė Brėmeno informacijos valdymo institutas (Vokietija), Twente universitetas (Nyderlandai), Mokyklų ir mokymo įstaigų specialistų tinklas (Jungtinė Karalystė), Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva). Projekto tikslas buvo parengti mokyklose kompetentingus lyderius ir suburti duomenų rinkimo ir panaudojimo komandas, kurios turimus duomenis mokyklos veiklos tobulinimui ir mokinių pasiekimams gerinti. 

       


2015-2016 m. Šiuolaikinių didaktikų centras įgyvendina tarptautinį Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą "Europos pamokos". Projekto partneriai - asociacija "Mokykla-Šeima-Visuomenė", Gruzija ir švietimo centras "Pro didaktika", Moldavija. Projektas skirtas mokiniams (16-18 m.) bei jaunimui (18-29 m.), skatinant juos daugiau sužinoti apie ES vertybes, istoriją, politiką, suvokti demokratinių šalių bendrystės prasmę ir naudą kiekvienai šaliai. Projekto tikslas – sukurti ir atnaujinti mokymo programas, skirtas europinių vertybių ugdymui ir eurointegracinių procesų pažinimui. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. 
2016 m. ekspertai Gruzijoje ir Moldovoje parengė ir ištestavo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą "Švietimas Europos integracijai". Programa skirta parengti bendrojo lavinimo istorijos, pilietinio ugdymo ir geografijos mokytojus dirbti su 2015 m. parengta pasirenkamąja programa mokiniams „Švietimas Europos integracijai“. Taip pat parengta Europos integracijos programa ir mokomoji medžiaga jaunimo organizacijoms. 

     


Nuo 2015 m. Šiuolaikinių didaktikų centras įgyvendina Lietuvoje tarptautinę alkoholio vartojimo prevencijos programą "Kalbėkimės". Programos tikslas - padėti pedagogams ir neformaliojo ugdymo specialistams ugdyti mokinių žinias, gebėjimus ir nuostatas alkoholio prevencijos srityje: mokinių gebėjimą suprasti žalingą alkoholio poveikį, mokytis kritiškai apsvarstyti savo veiksmus ir pasirinkimus, suprasti jų pasekmes, atsisakyti alkoholio ir rinktis sveiką gyvenimo būdą ir turiningą laisvalaikį. Programos įgyvendinimo metu lietuvių kalba išleista mokomoji medžiaga "Kalbėkimės", kurios metodika parengta Švedijos specialistų ir sėkmingai įgyvendinama Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje taip pat Estijos ir Latvijos mokyklose. Parengta ir akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa "Kalbėkimės", organizuoti mokymai Lietuvos savivaldybėse, 2016 m. mokomoji programa adaptuota neformaliajam ugdymui. 

Programos įgyvendinimo rezultatai 2015 m.
       

 
Pedagoginių-psichologinių žinių kursas
Šiuolaikinių didaktikų centras organizuoja PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSĄ dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais ir neišklausiusiems šio kurso (NETURINTIEMS PEDAGOGO KVALIFIKACIJOS).
Kviečiame registruotis. Kursai organizuojami grupei susidarius. Siūlome ir nuotolinį mokymąsi.

Plačiau apie kursą  


Seminarai mokykloms
Mokyklų bendruomenėms 2017 m. siūlome naujas ir laiko patikrintas kvalifikacijos tobulinimo programas. 

Plačiau apie kvalifikacijos tobulinimo programas  


Tyrimų apie kritinio mąstymo nuostatų ir įgūdžių raišką ugdyme bei darbo praktikoje pristatymas
2017 m. sausio 26 d.
Atviros Lietuvos fondas
Renginį organizavo Neformaliojo švietimo debatų centras ir Šiuolaikinių didaktikų centras. Renginys skirtas švietimo specialistams, pedagogams, neformaliojo ugdymo pedagogams ir visiems, besidomintiems kritinio mąstymo ugdymu.
Platesnė informacija ir registracija

Konferencija "Raštingumas skaitmeniniame amžiuje"
2017 m. sausio 20 d.
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Konferencija skirta pedagogams, bibliotekininkams, skaitymu besidomintiems ir jį skatinantiems.
Konferenciją organizavo Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Šiuolaikinių didaktikų centru, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Suomijos ambasada, Airijos ambasada, Tarptautinės plėtros Europoje komitetu, Europos Raštingumo Asociacijų Federacija, Tarptautine raštingumo asociacija.
Konferencijos tikslas – profesionalų, tarptautiniu lygiu pripažintų specialistų iš Europos šalių ir JAV (mokslininkų, tyrėjų, mokytojų) diskusija apie raštingumą šiandien. Tai galimybė apsikeisti idėjomis, pasidalyti geraisiais pavyzdžiais ir praktika bei įvairių raštingumo tyrimų rezultatais.

Su konferencijos pranešimais galite susipažinti čia 

Mokomasis filmas "Kaip ugdyti kritinį mąstymą", 2014
Skaičiuojama
nuo 2010-04-01

NAUJIENOS  |  APIE MUS  |  SEMINARAI  |  TYRIMAI  |  PROJEKTAI  |  RENGINIAI  |  LEIDINIAI  |  KONTAKTAI


© Šiuolaikinių didaktikų centras,  Didžioji g. 5-211,  01128 Vilnius,  tel., faks. (8 5) 212 3623,  el. p. info@sdcentras.lt